Dossier Van Ranst

HET AKSIEKOMITEE

Gericht klagen voor een betere samenleving

Bezwaarschift Vrije Universiteit Amsterdam ingediend op 13 november 2022

Antwoord ontvangen op 19 december 2022

Uitnodiging van de Universiteit Leiden, ontvangen op 09 februari 2023

Bezwaarschift Universiteit Leiden van 30 januari 2023

Tekenen? Hier tekenen!

Ondernomen actie, of, wat er tot nu toe is gebeurd:


Beste medeondertekenaars van mijn bezwaarschrift tegen de "eredoctoraten" voor Marc van Ranst,


Dit wordt een korte update. Ik ben namelijk net weer thuis van mijn trip naar Leiden, waar ik mijn gesprek met het universiteitsbestuur heb gehad.


Hoewel ik niet had verwacht dat ik tijdens dit gesprek met deze hoogstaande leden van het Nederlandse ouwejongens-krentebroodcircuit daadwerkelijk iets tastbaars zou bereiken, bleek het uiteindelijk toch een interessant en nuttig gesprek, aangezien ik de heren professoren er toch toe heb kunnen bewegen om in te zien - en zelfs toe te geven - dat Van Ranst toch niet de geweldige held is die ze dachten dat hij was, dat hij inderdaad fouten heeft gemaakt! De eerste fikse deuk in het professioneel imago van Van Ranst is dus al geslagen ...


Ook bleek het dat zij zich als bestuurders van de universiteit ondertussen beseffen dat ze een gigantisch probleem hebben, aangezien ze zelf al merken dat er steeds meer Nederlanders zijn die hun boodschap gewoon niet meer willen geloven. En dat is een groot probleem als je een medische wetenschapper bent die volledig afhankelijk is van het blind vertrouwen van je patiënten!


Wat dat betreft was het - geloof ik - toch een zekere openbaring voor deze heren om eens persoonlijk tegenover een overtuigd "antivaxxer" en "complotdenker" te zitten en tot hun stomme verbazing te ontdekken dat dit een normaal persoon is die niet met fakkels en een hooivolk op komt dagen (zoals de media het angstbeeld natuurlijk schetst) maar die daadwerkelijk weet waarover hij spreekt en die zijn gedachten en bewijsvoering op een logische en kalme manier onder woorden kan brengen.


Al met al was het een goede stap vooruit op mijn campagne om de universiteiten ervan te overtuigen om met deze onzin op te houden! En om Van Ranst geen “ere”doctoraten meer toe te kennen. Na mijn gesprek met de decanen van de Uleiden geloof ik meer dan ooit dat dit doel realistisch is en binnen handbereik ligt.


Ik zal later nog een iets uitgebreider bericht schrijven over wat er precies in Leiden gezegd en gebeurd is en wat er nu nog verder op het programma staat, zowel vanuit de Universiteit Leiden als vanuit het Aksiekomitee. De strijd is immers nog lang niet gestreden!

Ook zal ik proberen om een transcriptie uit te schrijven van de opname die ik heimelijk van dit gesprek heb gemaakt, zodat je straks zelf precies kunt lezen wat er gezegd is - transparantie, weet je wel!


Ken jij nog mensen die nog niet hebben getekend? Dan heb ik hun handtekening ook nodig! Vergeet niet dat de volgende ceremonie alweer aangekondigd is en dat mijn bezwaarschrift daarom ook gewoon open blijft om getekend te worden, terwijl ik bezig ben om mijn volgende bezwaar te schrijven aan de Radboud Universiteit. Ken je dus iemand die nog wil tekenen? Teken dan hier ✍️


Wil je ondertussen op de hoogte blijven van het interessantste, belangrijkste of ronduit bizarste nieuws recht uit de Volksrepubliek Nederland 🇻🇳, zoals mijn bezoek aan het VN-propagandamuseum in Den Haag (voorheen het Museum voor Onderwijs Museon, nu “OnePlanet”), met veel op kinderen gerichte propaganda over het eten van insecten, de huidskleurmuur, de afschaffing van Homo Sapiens die blijkbaar vervangen is door de cyborg “Homo Creatus” en VN-tafelvoetbal 🇺🇳 … Je kunt het allemaal hier vinden op Telegram en op Twitter.


Nogmaals dank voor je steun! 🙂

Erik Schrama

Begeleidende video:

Nieuwsbericht over mijn gesprek met de decanen van de faculteiten Geneeskunde en Global Affairs & Governance van de Universiteit Leiden op woensdag 22 februari 2023

Antwoord van de Universiteit Leiden, ontvangen op 3 februari 2023

Blijf met mij in contact via twitter en telegram: https://t.me/eschrama

Iets wat de elite helemaal niet leuk vindt:

Kritische

opinie &

informatie:

HET AKSIEKOMITEE

GERICHTE ACTIE VOOR EEN BETERE TOEKOMST