Aksiekomitee

LET OP! DEZE PAGINA WORDT CONTINU GEÜPDATE MET NIEUWE INFORMATIE

HET AKSIEKOMITEE

Gericht klagen voor een betere samenleving

Blijf met mij in contact via twitter en telegram: https://t.me/eschrama of de Aksiekomitee nieuwsbrief


MOMENTEEL LOPENDE BEZWAARSCHRIFTEN:


# Bezwaarschriften tegen de "ere"doctoraten voor Marc van Ranst van Nederlandse universiteiten.

Zie hier.


# Brief tegen het voorstel van de Europese Commissie om een digitale euro in te voeren, gericht aan de 750 leden van het Europees Parlement (in Nederlands & Engels). Zie hier.


# Open brief aan de leden van het Europees parlement tegen de door de Europese Commissie aangekondigde toelating van VERBORGEN GMO's in de voedselketen - door afschaffing van de plicht om genetisch gemodificeerd voedsel als zodanig op het etiket te vermelden en afzwakking van het autorisatieproces voor niewe GMO's. Zie hier.


# Brief aan het Europees parlement over het Havanasyndroom, cybermarteling, Active Denial Systems, geheime gevangenissen op Europese bodem en illegale en immorele experimentatie op Europese burgers door vreemde mogendheden.

Zie hier (Engelstalige versie).


# Brief aan het Europees Parlement tegen het juridisch kader voor weermodificatie, klimaatbeheersing en geo-engineering. Ben ik op dit moment aan het schrijven.


# Bezwaarschrift tegen het ophangen van de transgendervlag voor het stadskantoor van de stad Leuven, naast de vlaggen van Leuven, Vlaanderen, België en Europa. Zie hier.


# WOB-verzoek aan het Europees Milieu-Agentschap (EEA) met het verzoek om een overzicht te geven van alle weermodificatieprojecten en -experimenten die momenteel in Europa worden uitgevoerd. Zie hier.


# Klacht aan Uitgeverij Plantyn, de Vlaamse minister van Onderwijs en de onderwijsinspectie over de LGBTQ-propaganda in hun lesmethode "Wereldkanjers". Ben ik op dit moment aan het schrijven.Wie tekent mee? ✍️

Wil je mijn bezwaarbrieven mede ondertekenen?

 
Tegen de "ere"doctoraten voor Van Ranst
Tegen verborgen GGO's in de Europese voedselketen
Tegen de digitale euro aan het Europees Parlement
Tegen de transgendervlag voor het stadskantoor Leuven
 
 
 
 
 
 
Ja, ik teken!
 
 

Ter info: Enkel en alleen je naam en woonplaats zal op mijn bezwaarschrift worden vermeld. Overige info (zoals je e-mail) deel ik niet!

Iets wat de elite helemaal niet leuk vindt

Kritische

opinie &

informatie:

WOB-verzoek aan het Europese Milieu-Agentschap Agency (EEA) over geo-engineering, weermodificatie, contrails/chemtrails, en meer in de Europese lucht

(door Roos Walleze & Erik Schrama)


Tekenen? Hier tekenen!

Lukt het niet om bovenstaande document te openen? Klik dan hier voor de integrale online tekst van deze lijst ...

Dingen die de elite helemaal niet leuk vindt

Nieuws, of: Wat er tot nu toe is gebeurd:

Volledige lijst van alle leden van het Europees Parlement (MEP's) met landen, e-mailadressen en lidmaatschap van politieke partijen


Alfabetisch gesorteerd:

Gesorteerd op lidstaat:

Lukt het niet om bovenstaande document te openen? Klik dan hier voor de integrale online tekst van deze lijst ...

Waarom niet jouw directe Europese volksvertegenwoordiger aanschrijven?

Nu weet je wie ze zijn!

Brief aan het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad

TEGEN VERBORGEN GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN (Nederlandstalig)

Tekenen? Hier tekenen!

Begeleidende video:


Lukt het niet om bovenstaande document te openen? Klik dan hier voor de integrale online tekst van deze brief ...

Brief aan het Europees Parlement tegen de digitale euro (Nederlandstalig)

Tekenen? Hier tekenen!

Begeleidende video:


Lukt het niet om bovenstaande document te openen? Klik dan hier voor de integrale tekst van deze brief

Bezwaarschift "transvlag" stad Leuven van 25 mei 2023

Tekenen? Hier tekenen!

Begeleidende video:


Lukt het niet om bovenstaande document te openen? Klik dan hier voor de integrale tekst van deze brief

RESULTAAT! "transvlag" stad Leuven weggehaald op 1 juni 2023


Stadskantoor Leuven - 30 mei 2023Stadskantoor Leuven - 1 juni 2023


OPVOLGACTIE: Help mij om de defintieve verwijdering van de transvlag op de agenda van de stad Leuven te plaatsen

Het is mij  ondertussen dus gelukt om de verfoeilijke, discriminerende, hatelijke transvlag die voor het stadskantoor van Leuven hing naar beneden te halen - simpelweg door een bezwaarschrift in te dienen.


Uit de daaropvolgende correspondentie met Lies Corneillie - de schepen van wonen gelijke kansen en mondiaal beleid - blijkt dat het gemeentebestuur van Leuven in zee is gegaan met een LGBTQ-lobbygroep genaamd "UniQue - het Vlaams-Brabants Regenbooghuis" die de missie heeft om zoveel mogelijk organisaties, openbare besturen en bedrijven ervan te overtuigen om de "pride"vlag op te hangen. Zoals Leuven heeft gedaan ... (Zie hier op deze webpagina van de stad Leuven: https://pers.leuven.be/hijs-mee-de-regenboogvlag-op-17-mei


In mevrouw Corneillie (Vooruit) hebben ze duideijk een medestander gevonden voor hun propagandacampagne, waardoor het ophangen van de transvlag tot officieel beleid van de stad is gemaakt.


Nu hebben wij ontdekt dat klagen echter wél kan helpen. Als je het maar goed doet! Anders hing die lelijke regenbooglap er immers nog ...


Nu wil ik echter de volgende stap zetten om ervoor te zorgen dat deze vlag voor altijd neergehaald wordt en nooit meer wordt opgehangen. Dit kan ik doen door de kwestie van de transvlag op publieke grond op de agenda van de gemeenteraad te zetten en persoonlijk toe te lichten. Volgens de website van de gemeente heb ik daar de handtekeningen van minstens 750 inwoners van Leuven van boven de 16 jaar voor nodig (zie hier: https://www.leuven.be/initiatiefrecht).


Woon jij in Leuven? En ben je deze regenboogvlaggen overal ook zat? Vind jij ook dat het niet oké is dat een openbaar bestuur één bevolkingsgroep openlijk voortrekt boven alle andere uit naam van "solidariteit", omdat dat een verkapte vorm van discriminatie is? Teken dan mijn formulier hier - optie "tegen de transgendervlag voor het stadskantoor Leuven"


Antwoord van Lies Corneillie - schepen voor wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid van de stad Leuven:

Ondernomen actie, of, wat er tot nu toe is gebeurd:

Nieuwsbericht over mijn gesprek met de decanen van de faculteiten Geneeskunde en Global Affairs & Governance van de Universiteit Leiden op woensdag 22 februari 2023

Begeleidende video:


Beste medeondertekenaars van mijn bezwaarschrift tegen de "eredoctoraten" voor Marc van Ranst,


Dit wordt een korte update. Ik ben namelijk net weer thuis van mijn trip naar Leiden, waar ik mijn gesprek met het universiteitsbestuur heb gehad.


Hoewel ik niet had verwacht dat ik tijdens dit gesprek met deze hoogstaande leden van het Nederlandse ouwejongens-krentebroodcircuit daadwerkelijk iets tastbaars zou bereiken, bleek het uiteindelijk toch een interessant en nuttig gesprek, aangezien ik de heren professoren er toch toe heb kunnen bewegen om in te zien - en zelfs toe te geven - dat Van Ranst toch niet de geweldige held is die ze dachten dat hij was, dat hij inderdaad fouten heeft gemaakt! De eerste fikse deuk in het professioneel imago van Van Ranst is dus al geslagen ...


Ook bleek het dat zij zich als bestuurders van de universiteit ondertussen beseffen dat ze een gigantisch probleem hebben, aangezien ze zelf al merken dat er steeds meer Nederlanders zijn die hun boodschap gewoon niet meer willen geloven. En dat is een groot probleem als je een medische wetenschapper bent die volledig afhankelijk is van het blind vertrouwen van je patiënten!


Wat dat betreft was het - geloof ik - toch een zekere openbaring voor deze heren om eens persoonlijk tegenover een overtuigd "antivaxxer" en "complotdenker" te zitten en tot hun stomme verbazing te ontdekken dat dit een normaal persoon is die niet met fakkels en een hooivolk op komt dagen (zoals de media het angstbeeld natuurlijk schetst) maar die daadwerkelijk weet waarover hij spreekt en die zijn gedachten en bewijsvoering op een logische en kalme manier onder woorden kan brengen.


Al met al was het een goede stap vooruit op mijn campagne om de universiteiten ervan te overtuigen om met deze onzin op te houden! En om Van Ranst geen “ere”doctoraten meer toe te kennen. Na mijn gesprek met de decanen van de Uleiden geloof ik meer dan ooit dat dit doel realistisch is en binnen handbereik ligt.


Ik zal later nog een iets uitgebreider bericht schrijven over wat er precies in Leiden gezegd en gebeurd is en wat er nu nog verder op het programma staat, zowel vanuit de Universiteit Leiden als vanuit het Aksiekomitee. De strijd is immers nog lang niet gestreden!

Ook zal ik proberen om een transcriptie uit te schrijven van de opname die ik heimelijk van dit gesprek heb gemaakt, zodat je straks zelf precies kunt lezen wat er gezegd is - transparantie, weet je wel!


Ken jij nog mensen die nog niet hebben getekend? Dan heb ik hun handtekening ook nodig! Vergeet niet dat de volgende ceremonie alweer aangekondigd is en dat mijn bezwaarschrift daarom ook gewoon open blijft om getekend te worden, terwijl ik bezig ben om mijn volgende bezwaar te schrijven aan de Radboud Universiteit. Ken je dus iemand die nog wil tekenen? Teken dan hier ✍️


Wil je ondertussen op de hoogte blijven van het interessantste, belangrijkste of ronduit bizarste nieuws recht uit de Volksrepubliek Nederland 🇻🇳, zoals mijn bezoek aan het VN-propagandamuseum in Den Haag (voorheen het Museum voor Onderwijs Museon, nu “OnePlanet”), met veel op kinderen gerichte propaganda over het eten van insecten, de huidskleurmuur, de afschaffing van Homo Sapiens die blijkbaar vervangen is door de cyborg “Homo Creatus” en VN-tafelvoetbal 🇺🇳 … Je kunt het allemaal hier vinden op Telegram en op Twitter.


Nogmaals dank voor je steun! 🙂

Erik Schrama

Opname van mijn gesprek met de decanen van de Universiteit Leiden

Om toch een beetje bewijs te leveren van het feit dat ik daadwerkelijk doe wat ik zeg dat ik doe (in tegenstelling tot de dames & heren politici van Nederland en België) heb ik hieronder mijn audio-opname van mijn gesprek met de decanen van de Universiteit Leiden beschikbaar gemaakt. Transparantie! Noemen we dat.


Sorry voor de bar-slechte kwaliteit van de opname, maar ik had mijn recorder heimelijk in mijn boekentas verstopt, dus de opname is niet altijd even duideijk. Ik ben ondertussen o.a. aan het kijken of ik de ruis op kan klaren en ook ben ik tussen de bedrijven door bezig met een transcriptie van wat er gezegd is - zodat je het na kan lezen. Maar aangezien dat een tijdrovend rotwerkje is, zullen we daar nog even op moeten wachten ...

Bezwaarschift Universiteit Leiden van 30 januari 2023

Tekenen? Hier tekenen!

Uitnodiging van de Universiteit Leiden, ontvangen op 09 februari 2023

Antwoord van de Universiteit Leiden, ontvangen op 3 februari 2023

Bezwaarschift Vrije Universiteit Amsterdam ingediend op 13 november 2022

Antwoord ontvangen op 19 december 2022

Dit vindt je misschien ook interessant:

BEN JIJ HET REGIME VAN RUTTE & CO OOK ZO ZAT?

WIL JIJ OOK WEER EEN NORMALE NEDERLANDSE GEMEENSCHAP?

WIL JIJ PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID TERUGBRENGEN IN DEN HAAG?

Bezoek dan www.democ.nl - Lijst Erik Schrama

Omdat onze versleten democratie een herstart nodig heeft!

Omdat Nederland geen nieuw splinterpartijtje nodig heeft, maar persoonlijke verantwoordelijkheid!

Zodat wij samen onze versleten democratie nieuw leven in kunnen blazen.

Help je mij om samen Nederland een nieuwe kans te geven?


Bezoek de Lijst Erik Schrama op www.democ.nl

VOOR DEMOCRATIE, VRIJHEID EN NEDERLAND

HET AKSIEKOMITEE

GERICHTE ACTIE VOOR EEN BETERE TOEKOMST