Aksiekomitee

LET OP! DEZE PAGINA WORDT CONTINU GEÜPDATE MET NIEUWE INFORMATIE

HET AKSIEKOMITEE

Gericht klagen voor een betere samenleving

Blijf met mij in contact via twitter en telegram: https://t.me/eschrama of de Aksiekomitee nieuwsbrief

Dingen die de elite helemaal niet leuk vindt

Nieuws, of: Wat er tot nu toe is gebeurd:


MIJN DOSSIERS

MOMENTEEL LOPENDE BEZWAARSCHRIFTEN, ACTIES & INFORMATIE:


DOSSIER DIRECTE DEMOCRATIE:

# Volledige lijst van alle leden van het Europees Parlement (MEP's) met lidstaten, e-mailadressen en lidmaatschap van politieke partijen. Zie hier.


# Volledige lijst van alle leden van de Tweede Kamer e-mailadressen, sociale media en lidmaatschap van politieke partijen. Zie hier.


# Volledige lijst van alle leden van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, met e-mailadressen (waar bekend) en lidmaatschap van politieke partijen. Zie hier.DOSSIER VERBORGEN GMO'S:

# Open brief aan de leden van het Europees parlement tegen de door de Europese Commissie aangekondigde toelating van VERBORGEN GMO's in de voedselketen - door afschaffing van de plicht om genetisch gemodificeerd voedsel als zodanig op het etiket te vermelden en afzwakking van het autorisatieproces voor niewe GMO's. Zie hier. DOSSIER GEOENGINEERING, WEERMODIFICATIE & CONTRAILS/CHEMTRAILS:

# WOB-verzoek aan het Europees Milieu-Agentschap (EEA) met het verzoek om een overzicht te geven van alle weermodificatieprojecten en -experimenten die momenteel in Europa worden uitgevoerd. Zie hier.


# Opvolg-WOB-verzoek aan de Copernicus Weerobservatiedienst met het verzoek om een overzicht te geven van alle weermodificatieprojecten en -experimenten die momenteel in Europa worden uitgevoerd. Zie hier.


# Opvolg-WOB-verzoek aan CINEA met het verzoek om een overzicht te geven van alle weermodificatieprojecten en -experimenten die momenteel in Europa worden uitgevoerd. Zie hier.


# Brief aan het Europees Parlement tegen het juridisch kader voor weermodificatie, klimaatbeheersing en geo-engineering. Ben ik op dit moment aan het schrijven.DOSSIER DIGITALE EURO:

# Brief tegen het voorstel van de Europese Commissie om een digitale euro in te voeren, gericht aan de 750 leden van het Europees Parlement (in Nederlands & Engels). Zie hier.DOSSIER ISRAËLISCHE VLAG OP EU-GEBOUWEN:

# Open brief aan het Europees Parlement tégen het hijsen van de Israëlische vlag (en ook alle andere andere vlaggen van niet-EU-landen) aan of bij EU-gebouwen. Zie hier.


# Open brief aan de 2e Kamer en het Openbaar Ministerie tégen het hijsen van de Israëlische vlag op het Binnenhof. Zie hier.


# Formele klacht aan de Europese Commissie over het schenden van het Verdrag van Maastricht door een verklaring van beleid te doen op het gebied van buitenlands beleid & defensie, wat buiten de competenties van de Commissie ligt. Zie hier.


# Klacht aan de Europese Raad over het schenden van het Verdrag van Maastricht door de Europese Commissie door een verklaring van beleid te doen op het gebied van buitenlands beleid & defensie, wat buiten de competenties van de Commissie ligt. Zie hier.


# Melding en "petitie van één man" gericht aan de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers over het schenden van het Verdrag van Maastricht door de Europese Commissie door een verklaring van beleid te doen op het gebied van buitenlands beleid & defensie, wat 100% een beleidsveld van de lidstaten is. Zie hier.DOSSIER BEZWAARSCHRIFTEN "ERE"DOCTORATEN VOOR MARC VAN RANST:

# Bezwaarschriften tegen de "ere"doctoraten voor Marc van Ranst van Nederlandse universiteiten.

Zie hier & hier


# Inschrijvingsformulier voor betoging tegen het "ere"doctoraat voor Van Ranst op 17 oktober 2023 in Nijmegen! Kom je ook? Laten weten dat je komt!DOSSIER HAVANASYNDROOM, CYBERMARTELING, ACTIVE DENIAL SYSTEMS, GEHEIME CIA-GEVANGENISSEN OP EUROPESE BODEM EN ILLEGALE EN IMMORELE EXPERIMENTATIE OP EUROPESE BURGERS:

# Brief aan het Europees parlement over het Havanasyndroom, cybermarteling, Active Denial Systems, geheime gevangenissen op Europese bodem en illegale en immorele experimentatie op Europese burgers door vreemde mogendheden.

Zie hier (Engelstalige versie).DOSSIER TRANSGENDERPROPAGANDA:

# Bezwaarschrift tegen het ophangen van de transgendervlag voor het stadskantoor van de stad Leuven, naast de vlaggen van Leuven, Vlaanderen, België en Europa. Zie hier.


# Klacht aan Uitgeverij Plantyn, de Vlaamse minister van Onderwijs en de onderwijsinspectie over de LGBTQ-propaganda in hun lesmethode "Wereldkanjers". Ben ik op dit moment aan het schrijven.Wie tekent mee? ✍️

Wil je mijn bezwaarbrieven mede ondertekenen?

 
Tegen de "ere"doctoraten voor Van Ranst
Tegen verborgen GGO's in de Europese voedselketen
Tegen de digitale euro aan het Europees Parlement
Tegen de transgendervlag voor het stadskantoor Leuven
Vlag Israel: Tegen het hijsen van de vlag van Israël voor EU-gebouwen
WOB-verzoeken over geo-engineering, weermodificatie en meer
 
 
 
 
 
 
Ja, ik teken!
 
 

Ter info: Enkel en alleen je naam en woonplaats zal op mijn bezwaarschrift worden vermeld. Overige info (zoals je e-mail) deel ik niet!

Iets wat de elite helemaal niet leuk vindt

Kritische

opinie &

informatie:

HET AKSIEKOMITEE

GERICHTE ACTIE VOOR EEN BETERE TOEKOMST