eschrama.com

Beste bezoeker, deze site is op dit moment onder constructie. Excuses voor het ongemak.

Dear visitor, this site is currently under construction. Apologies for the inconvenience.

NIEUWS & OPINIE | NEWS & OPINION

EN | 20/04/2021 | by ERIK

#22| DIGITALISATIE IS NIET HET ANTWOORD OP DE PROBLEMEN VAN DE E.U.


De EU is ervan overtuigd dat al haar problemen kunnen worden opgelost door er digitale technologie tegenaan te gooien. Helaas leidt deze obsessie met het internet tot verregaande en verreikende psychologische en maatschappelijke problemen,


Lees verder ...EN | 20/04/2021 | by ERIK

#21| PSQE: CONFEDERAL EUROPE - AN  ALTERNATIVE FOR "SUI GENERIS" LIMBO?


Whether you are for or against European unity, we all agree that the E.U. cannot continue as it is. It is the one thing that both "unionists" and eurosceptics agree on: We need reform, because the current state just isn't working. 


Why is this? Well, one big reason is the "sui generis" form of the E.U., which means "of its own kind" but (let's be honest) really means "nobody knows what the EU really is, not even the lawyers"...


Read on ...EN | 17/04/2021 | door ERIK

#20| MY RESIGNATION LETTER AS COMMS CO-LEAD OF VOLT BE DUE TO CONSCIENTIOUS OBJECTIONS ...


As we discussed earlier, for some time now I have felt increasingly uncomfortable with some of the political positions Volt has adopted. To be precise, the message that Volt has been putting out both internally and externally has, in recent months, given me considerable trouble.

bezorgd.


Read on...NL | 17/04/2021 | door ERIK

#19| MIJN TERUGTREDING-BRIEF ALS COMMUNICATIE CO-LEAD VAN VOLT BE WEGENS GEWETENS-BEZWAREN


Zoals wij al eerder hebben besproken, voel ik mij al langere tijd steeds ongemakkelijker worden met een aantal van de posities die Volt inneemt. Om precies te zijn heeft de boodschap die Volt zowel intern als extern laat horen mij de afgelopen maanden ernstige gewetensbezwaren bezorgd.


Lees verder ...NL | 15/03/2021 | door ERIK

#18| CONFERENTIE OVER DE TOEKOMST VAN EUROPA: BEGINT AL SLECHT...


De E.U. moet worden hervormd. Het is de basisreden waarom deze website bestaat, waarom ik deze teksten schrijf, waarom ik doe wat ik doe! Nu echter lijkt de E.U. zelf ook in te zien dat hervorming nodig is als wij de Europese Droom willen redden. Dat is waarom het Europees Parlement, samen met de Europese Commissie, het voorstel heeft gedaan om “een Conferentie over de Toekomst van Europa” te organiseren. 


Lees verder ...


EN | 15/03/2021 | by ERIK

#17| CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE: OFF TO A BAD START...


The E.U. needs to be reformed. It is the basic reason why this website exists, why I write these texts, why I do what I do. Now, however, the E.U. itself seems to have realized that reform is necessary if we want to rescue the European Dream. This is why the European Parliament together with the European Commission has proposed to organize a “Conference on the Future of Europe”. 


Read on ...


EN | 14/03/2021 by ERIK

#16| AN INVITE TO A GLOBAL MARCH FOR FREEDOM & DEMOCRACY

I would like to share this with you:

It may not come as much of a suprise to many to hear that quite a lot of people around the world are unhappy with the repressive (and often frankly illogical) measures imposed on all of us.


Read on ...


EN | 04/03/2021 | by ERIK

#15| EASTERN EUROPEANS ARE STILL UNDER-REPRESENTED IN E.U. LEADERSHIP


A new study by the European Democracy shows that Western Europeans continue to be dominant in E.U. leadership positions ...


Lees verder ...


NL | 04/03/2021 | door ERIK

#14: OOST-EUROPEANEN NOG ALTIJD ONDERVERTEGENWOORDIGD IN EUROPESE LEIDING


Uit een recent onderzoek door European Democracy blijkt dat West-Europeanen nog altijd dominant aanwezig zijn in leiderschapsposities binnen de E.U.. Denk hierbij aan mensen als Michel (een Belg), Von der Leyen (een Duitse) en meer ...


Lees verder ...


EN | 03/03/2021 by ERIK

#13| NAVALNY, OR: THE LATEST SHOT IN THE EUROPEAN-RUSSIAN COLD WAR.


Thanks to the arrest of Alexei Navalny, Russia has become a topic that’s on everyone's mind lately. Of course, Navalny is only the latest major player in a bloody conflict that has been going on for some 20 years now…


Read on ...


NL | 21/02/2021 | door ERIK

#12| het grote Europese taaldebat:

GELUKKIGE INTER-NATIONALE MOEDERTAAL-DAG!


Je wist misschien niet dat het bestond, maar 21 februari is “Internationale Moedertaaldag” – een dag die is uitgevonden door de Verenigde Naties om onze moedertalen (waarvan wij in Europa vele prachtige voorbeelden hebben!) te vieren en te promoten.


Lees verder ...


EN | 21/02/2021 | by ERIK

#11| the great European language debate:

HAPPY INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY!


You may not know it existed, but February 21st is “International Mother Language Day” - a day which was instituted by the United Nations to celebrate and promote our native tongues. Of which we have many beautiful examples in Europe!


Lees verder ...


EN | 15/02/2021 | by ERIK

#10| VRT: BART DE WEVER TELEVISION

The Flemish Radio & Television Company (in other words: De VRT) is required to maintain an objective and impartial outlook in its reporting, at least according to the recently signed management agreement, which dictates how the VRT is supposed to operate. After all, the VRT is Flanders’ public broadcaster and thus occupies a public function as an impartial information provider.


Lees verder ...


NL | 15/02/2021 | door ERIK

#9| DE VRT: BART DE WEVER-TELEVISIE


De Vlaamse Radio & Televisiemaatschappij (oftewel: De VRT) hoort objectief en onpartijdig te zijn in zijn berichtgeving. Deze regel is vastgelegd in de beheersovereenkomst waarin beschreven staat hoe de VRT dient te functioneren. De VRT is immers de openbare omroep van Vlaanderen en bekleed daarmee een publieke functie als onpartijdige informatieverstrekker.


Lees verder ...


EN | 03/02/2021 | by ERIK

#8| EUROPE IN PROTEST


You may not be aware of this, but throughout 2020, Europeans have being going to the streets of Berlin, Naples, Paris, Sofia, The Hague and many more European cities … to protest the various COVID-rules that have been put into place by our governments in an effort to stem the advance of the virus. Many of our fellow Europeans, however, think that these are going too far in limiting our daily lives, individual freedoms and civil rights.


Read on ...


NL | 24/09/2020 | door ERIK

#7| WAT IS ER IN VREDESNAAM AAN DE HAND IN AUSTRALIË?


Wat is er op dit moment in vredesnaam aan de hand in Australië?


Ik vraag het mij echt af, als ik de beelden zie die elke dag uit dat land komen. Want vind je het niet vreemd dat er in verschillende Australische steden...


Lees meer ...


EN | 17/09/2020 | by ERIK

#6| WAT THE  HELL IS WRONG IN AUSTRALIA?


It seems that Australians just don’t ever learn, do they?


For your information: This article is not about racism and it is also not about making Australians feel bad about being Australian. I happen to like Australia, a lot. I spend some very good days there. This article is just about the country’s horrible legacy of disrespect for people's basic human rights. That’s all.


Read on ...


NL | 13/08/2020 door ERIK

#5| PETITIE: WAAROM  KINDEREN WEER NAAR SCHOOL MOETEN GAAN


"Dit is een probleem waarvan ik zéker weet dat ik niet de enige ben die hiermee worstelt: Als ouder van twee schoolgaande kinderen maak ik mij immers ernstige zorgen over het feit dat het er nu stérk naar uitziet dat de scholen na de vakantie niet weer open zullen gaan ..."


Lees verder...


NL | 12/08/2020 door ERIK

#4| EEN HARDE WAARHEID BEGINT 'T VERZET

België werkt niet. Dat is een harde waarheid om mee geconfronteerd te worden, maar het is ook een objectieve waarheid.


De manier waarop de regering gefaald heeft om op een duidelijke, gecoördineerde en logische manier met de coronacrisis om te gaan (waardoor ze de crisis verergerd hebben door paniek onder de bevolking te verspreiden en onduidelijke, onlogische en autoritaire maatregelen in te stellen, in plaats van de kalmte proberen te bewaren) laat duidelijk zien dat dit waar is.


Lees verder...NL | 31/07/2020 door ERIK

#3| POSTER: THE CORONA STRAIN

Een sarcastische ode op de zelfbenoemde "hoofdviroloog"van België, wier voorspellingen van doem en ondergang er telkens weer ver naast hebben gezeten en die er duidelijk meer plezier in heeft om vóór de camera te staan dan in een laboratorium, maar om de een of andere reden nog steeds mensen heeft die naar hem luisteren ...Bekijk & lees verder ...


NL | 28/07/2020 door ERIK

#2| POSTER: ESCAPE FROM ANTWERP

In elkaar gezet op dinsdag 28 juli 2020, in reactie op het nieuws van het op slot gaan van Antwerpen, inclusief het instellen van de eerste nachtklok in de stad sinds de Tweede Wereldoorlog ..."

Bekijk & lees verder ...
NL | 26/07/2020 door ERIK

#1| METEN IS WETEN: HET GEVAAR VAN DE COVID-19-EPIDEMIE IN ABSOLUTE CIJFERS

Voor hen die daar behoefte aan hebben, valt er meer dan genoeg onzin te lezen over het coronavirus, zowel op sociale media als de traditionele (niet-sociale) media. Op zich is dat natuurlijk niet zo’n verrassing, mensen zijn bang, of op zijn minst toch bezorgd en gaan zelf op zoek naar antwoorden. Maar de situatie wordt er niet beter op ...


Lees verder...
Do you also appreciate independent reporting & opinion? Then please support my work by making a donation!


Stel je onafhankelijke verslaggeving & opinie ook op prijs? Steun mijn werk dan door een donatie te doen!

ESCH.com

ESCHRAMA.com