Ruimte

Van de Aarde tot in een hoge omloopbaan:

Goedkope, krachtige en duurzame Nederlandse oplossingen voor Europees ruimtetransport.

| WAT


Schrama Ruimte is een Nederlands-Vlaams startupbedrijf dat gelanceerd is in 2021, met als doel om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor Nederlands & Europees ruimteonderzoek die níét op rakettechnologie zijn gebaseerd.

| WAT & WAAROM

Raketten zijn ouderwets.


Zoals elke ruimteonderzoeker weet, zijn raketten eigenlijk een bar slechte oplossing om de ruimte mee te bereiken. Er kleven immers nogal wat nadelen aan de traditionele draagraket. De meest fundamentele hiervan is dat het een gigantische hoop kracht nodig heeft om een object uit onze dampkring en zwaartekracht te lanceren; en die kracht staat gelijk aan brandstof. Daarom heeft een raket een hóóp brandstof nodig, die het, om het erger te maken, zelf met zich mee moet dragen. Dat maakt een draagraket: ✔ Zwaar ✔ Groot ✔ Duur ✔ Inefficiënt ✔ Gevaarlijk ✔ Vervuilend ✔ Niet duurzaam ✔ Onpraktisch


Het feit dat zelfs met de meest efficiënte raketbrandstoffen die wij nu tot onze beschikking hebben nog altijd zo'n 9/10 van de massa van een moderne raket bedoeld is voor het vervoer van brandstof en slechts 1/10 deel van de raket nuttige lading of passagiers kan vervoeren, wijst op de noodzaak om een betere oplossing te vinden om de ruimte mee te bereiken, tenminse, als wij echt willen dat de mensheid een vaste voet in de ruimte zal krijgen en ooit zelfs voet op andere planeten zal zetten.


Verder is rakettechnologie vervuilend: Niet alleen hebben draagraketten een hoge uitstoot die onverenigbaar is met de huidige aandacht van de wereld voor schone lucht en op de lange termijn duurzame technologie, maar lege rakettrappen die zijn afgestoten vormen ook een acuut gevaar voor de navigatie in de ruimte: Elk jaar komt er meer ruimteschroot bij. Daarom moeten wij op zoek gaan naar een manier om de ruimte te bereiken die minder vervuiling achterlaat, niet meer.


De droom van effectieve en efficiënte ruimtevaart en van de mensheid als "een interplanetair ras" dat tussen de planeten reist zal nooit werkelijkheid worden zolang wij op inefficiënte, dure en ouderwetse technologie blijven vertrouwen, zoals draagraketten.


Schrama Ruimte is een in 2021 gelanceerde Europese ruimtestartup, die het doel heeft om praktische, economische en innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor vervoer van zware vrachten & passagiers naar een hoge baan om de Aarde, specifiek voor de Nederlandse/Europese ruimtesector. Het is onze missie om Nederland en Europa de kans te geven om autonoom naar de Maan, naar Mars en verder te reizen.


Met eigen middelen en onder onze eigen vlag; en dus zonder hulp van Amerika, Rusland of China.| EEN BEETJE ACHTERGROND


Nederland heeft gigantische veel ervaring in ruimtevaart en ruimteonderzoek. Nederlandse astronomen hebben hun naam gegeven aan de Oortwolk en de Cuypergordel. Ook is de Nederlandse "vader van de science-fiction" Christiaan Huygens de ontdekker van de Saturnusmaan Titan. Daarom is het vreemd dat Nederland in de 21e eeuw geen noemenswaardige rol meer speelt in de ontdekking van de ruimte.


Europa heeft een leidende positie in de wereld wat betreft het lanceren van kleine satellieten (waarvan vele zelfs in Nederland worden gemaakt). Hierbij denken wij aan cubesats, microsats, smallsats en stelsels/constellations. Wat betreft het lanceren van zware vrachten echter, of zelfs het uitvoeren van bemande vluchten, zijn de Europese ruimteprogramma's nog altijd totaal afhankelijk van buitenlandse (oftewel: niet-Europese) lanceersystemen.


Er bestaan een aantal bedrijven in Europa die zich specialiseren in het lanceren van kleinschalige raketten met een laag gewicht. Daarentegen wordt de markt voor zware en grootschalige ruimtevaart op dit moment gedomineerd door de JAXA uit Japan (voor vrachtvervoer) en Roskosmos uit Rusland (voor bemanningen), op de voet gevolgd door Amerikaanse bedrijven zoals SpaceX, Northrop-Grumman, Blue Origin en Virgin. In Europa bestaan er geen bedrijven die zich richten op het ontwikkelen van bemande vluchten!


Dus wanneer er astronauten van de ESA de ruimte in worden gelanceerd, gebeurt (gebeurde) dit voornamelijk aan boord van Russische Sojoez-capsules, gedragen door Russische Energia-raketten, gelanceerd vanaf de Russische Baikonoer-ruimtehaven. Tegelijkertijd hebben Amerikaanse privébedrijven al functionele lanceersystemen voor bemanningen (zoals Crew Dragon) en grootschalige lanceersystemen (zoals de Super Heavy/Starship-combinatie) ontwikkeld, terwijl nieuwe spelers (zoals China en India) ook al hun eigen raketsystemen hebben ontwikkeld die hen in staat stellen om bemanningen de ruimte in te schieten.


Om de situatie voor de Europese ruimtevaart nóg nijpender te maken, zijn zowel de Amerkaanse, Russische, Chinese én Emiratische ruimteagentschappen nu plannen aan het uitvoeren om de mensheid terug naar de Maan te brengen; en daarna verder naar Mars. Hierbij horen het orbitale maanstation Gateway en het ruimteschip Orion, maar ook een Chinees-Russisch "internationale" maanbasis die is aagekondigd.


Het politieke leiderschap van Europa (laat staan van Nederland en België) heeft op dit moment echter géén eigen plannen op dit gebied. Waarom is dit?  Omdat wij bang zijn om grote ideëen te denken, om grote dromen na te jagen en om op wereldniveau te concurreren? Op nationaal beleidsniveau wordt dit kleinschalig denken bevestigd: De Nederlandse Stichting RuimteOnderzoek (SRON) heeft zich toegelegd op het ontwikkelen van satellieten voor de ESA, het Belgische Instituut voor Ruimteaeronomie (BIRA) concentreert zich totaal op aardobservatie d.m.v. kleinschalige satellieten, terwijl het nut van de Netherlands Space Office (NSO) en het Kenniscentrum Ruimtevaart eigenlijk onbekend & onpijlbaar is. Tegelijkertijd op het Europese niveau is de ESA bedolven onder de bureaucratie en Europa's afhankelijkheid van de VS en Rusland; terwijl Europa's nieuwe ruimtevaartagentschap EUSPA zich voornamelijk op grondobservaties en commerciële toepassingen concentreert.


De huidige focus van Europa op kleinschalige operaties betekent dat wij het risico lopen om de capaciteit te verliezen om op onafhankelijke basis Europese (laat staan Nederlandse) astronauten de ruimte in te kunnen zenden. Ondanks het feit dat deze ontwikkeling recht ingaat tegen het ondertussen nogal hol klinkende Europese doel staat om "strategische autonomie" in de ruimte te behalen.


Dit is waarom ik besloten had om SCHRAMA RUIMTE op te richten: Omdat wij geloven dat internationale competitie niet alleen goed is, maar noodzakelijk om de mensheid zo snel mogelijk naar de Maan en naar Mars te brengen. Omdat geen énkel ander Europese organisatie of bedrijf de uitdaging aan wil gaan om private bemande ruimtevaart te ontwikkelen, is SCHRAMA RUIMTE begonnen om innovatieve concepten voor orbitale lancering te ontwikkelen, die bedoeld zijn om Nederland & Europa in staat te stellen om zowel zware vrachten als bemande vluchten in een hoge baan om de Aarde te tillen.


Niet alleen zijn wij van plan om op de lange termijn omzet te maken door de huidige leemte te vullen die er in de Europese markt voor zware draagraketten bestaat, niet alleen zijn wij van plan om een betere oplossing te vinden voor vervoer naar de ruimte dan brandstofslurpende draagraketten;meer dan dat nog zijn wij van plan om onze vlag op het oppervlak van de Maan en Mars te planten.


"Ik geloof dat concurrentie goed is. Helaas concurreert Europa niet." - Erik Schrama| WAAR


Wij zijn trots op onze afkomst. Uit gemengde Nederlands-Vlaamse wortels, streeft Schrama Ruimtevaart ernaar om de Europese koploper te worden op het gebied van commercieel ontwikkelde bemande ruimtevaart en om ook een mondiale mededinger te worden, die in staat zal zijn om Nederland en Europa een aandeel te geven in de huidige wereldwijde Race voor de Ruimte - de nieuwe Space Race van de 21e eeuw.


Als een trotse Nederlands-Vlaamse/Europese startup is onze basis recht in het hart van Europa gelegen: In het midden van de Vlaamse wijnstreek, net ten oosten van Brussel, de hoofdstad van zowel België, Vlaanderen als Europa. Meer nog dan een Europees bedrijf, zijn wij trots op ons Nederlandstalig karakter en onze wortels die stevig in de bodem van de Lage Landen zijn getrokken. Daarom werken wij niet alleen om Europa, maar vooral ook Nederland en Vlaanderen een voorrangspositie in de internationale ruimtevaart te geven. Nederlanders en Vlamingen zijn immers doorgewinterde ontdekkingsreizigers ...


SCHRAMA RUIMTE is op dit moment in Vlaanderen gebaseerd en wordt voortgedreven door vrijwillige contributies (in ideeën, arbeid, moeite en/of donaties) van hen die dit project willen zien slagen. Neem a.u.b. contact met ons op om te ontdekken hoe jij mee kunt helpen, op: erik@eschrama.com


(NB: SCHRAMA RUIMTE is een onafhankelijk opstartbedrijf dat op geen enkele manier officieel verbonden of geassocieerd is met de Nederlandse, Vlaamse of Belgische overheid of met de Europese Unie)| WIE


SCHRAMA RUIMTE is in 2021 opgericht door Erik Schrama, wiens naam deze startup draagt.


Erik is een schrijver en vertaler met lange staat van dienst, wiens diepe interesse in ruimteonderzoek o.a. in zijn Nederlandstalige SF-werk naar voren komt. Ook is Erik een ondernemer met +10 jaar praktische ervaring in de internationale zakenwereld, in het bijzonder in Brussel. Verder heeft hij veel ervaring in het beleidsveld m.b.t. Maan- en Marsbeleid. Ook niet onbelangrijk: Ten laatste is Erik de initiatiefnemer achter de Nederlandse Republikeinse Partij & de Europese VrijheidsPartij, die o.a. voor Nederlandse & Europese strategische autonomie en een nieuwe hoog-technologische Nederlandse economie pleit.

| CONTACT


Heb je nog vragen? Of suggesties?

Wij horen je graag!


Hoofdkwartier

Schrama Ruimtevaart

Scherpenheuvel-Zichem, België

info@eschrama.com


| ONS LABORATORIUM


Niets kun je voor elkaar krijgen zonder goede ideeën en een gedegen voorbereiding. Om het huidige Nederlandse/Europese gebrek aan strategische autonomie in de ruimte op te lossen, zijn wij een aantal innovatieve concepten aan het uitwerken voor experimentele draagsystemen die zowel zware vrachten als passagiersmodules kunnen te tillen.


OP DIT MOMENT ONTWIKKELEN WIJ DE O.A. VOLGENDE EXPERIMENTELE CONCEPTEN:

1. EMMA

Een acroniem voor "ElektroMagnetische Massa-Aandrijver". Dit is ons experimenteel concept voor een volgende generatie-lanceersysteem dat níét op rakettechnologie is gebaseerd, maar gebruik maakt van een elektromagnetische railgun of katapult voor het lanceren van opzichzelf staande modules; en dat nu bij SCHRAMA RUIMTE in ontwikkeling is. Dit concept is gebaseerd op de observatie dat het grootste probleem van draagraketten het feit is dat zij hun eigen brandstof met zich mee moeten tillen; en dat de effenciëntie van zulke machines daardoor zéér laag is (zoals ook beschreven in de raketformule). Door de voortstuwing lost te koppelen van de vracht-/passagiermodule en de energielevering en aandrijving van het lanceersysteem om te vormen tot een stationair lanceerstation, is het ons gelukt om de benodigde hoeveelheid energie voor een succesvolle lancering drastisch te reduceren.


2. BOKKERIJDER:

Genoemd naar de Zuid-Nederlandse legende van de Bokkerijders, is dit ons experimenteel concept voor de module die door EMMA gelanceerd zal worden. Eén basismodule voor dubbel gebruik, met het idee om óf zware ladingen óf astronauten (op basis van de vereisten van het missieprofiel) tot in een hoge baan om de Aarde te kunnen tillen.


3. BLIKSEM: Dit is onze conceptuele POC-sondeerraket waarmee wij testen wat de mogelijkheden zijn om raketten op o.a. biobrandstoffen te lanceren.


  4. FRIJA

  Genoemd naar de oud-Germaanse godin, is FRIJA ons experimeneel concept voor een Aarde-tot-Maanmodule die een Nederlandse astronaut op het oppervlak van de Maan zal landen.


  5. TYR

  Genoemd naar de Germaanse god van Mars, is Tyr ons experimenteel concept voor een interplanetair ruimteschip dat in staat zal zijn om Mars te bereiken en om een Nederlandse astronaut op het oppervlak van de Rode Planeet te zetten.


  WAARSCHUWING: Bovenvermelde projecten zijn experimentele concepten die SCHRAMA aan het ontwikkelen zijn. Deze lijst met concepten kan op elk moment aangepast en/of uitgebreid worden.

  | HOELANG & HOEVEEL


  Als een private startup is onze tijdlijn afhankelijk zowel van de partners die hun tijd en ideeën te doneren als van de financiering die wij hebben. Kortom: Hoe meer hulp (zowel in arbeid, ideeën als financiën) wij krijgen, hoe meer vooruitgang wij kunnen maken!


  Dat gezegd hebbende is innovatiever onwikkeling in de ruimtevaart een langetermijninvestering met een reusachtig winstpotentieel: De "gemiddelde" ruimtonderneming heeft 10 tot 20 jaar nodig om winstgevend te worden, maar met het groeiend aandeel van de zware ruimtevaart in de wereldeconomie (laat staan het potentieel van toekomstige reguliere transporten richting Maan en Mars én ook de potentiële opbrengst van delfstoffen in de Asteroïdengordel, die beloven om een vrijwel onuitputtelijke rijkdom aan mineralen en natuurlijke hulpbronnen te bevatten!) belooft de innovatieve ruimtevaart een gigantische bijdrage te kunnen doen aan de wereldeconomie; en, als wij nu beginnen om onze huidige achterstand in te halen, aan Nederland.


  De Amerikaanse, Chinese en Russische ruimtevaartindustrie hebben op dit moment een tijdlijn uitgestippeld die hen in 2023 weer op de Maan zou moeten brengen en in 2030 op Mars. Op basis van onze kennis van de vooruitgang die de ruimtevaart de afgelopen decennia heeft gemaakt, in combinatie met de observaties van o.a. de Amerikaanse pogingen om Marslanders te bouwen, geloven wij dat deze tijdlijn véél te optimistisch is: De technologie is er gewoon nog niet klaar voor!


  Daarom is het belangrijk om nú in Europa te gaan innoveren, zodat wij onze achterstand in een voorsprong kunnen omzetten en zodat wij daadwerkelijk de efficiënte, betaalbare, schone, hernieuwbare technologie kunnen ontwikkelen die de mensheid nodig heeft om permanent de ruimte in te gaan.  | WORD JIJ ONZE UITVINDER?


  Nederlanders (en natuurlijk ook Europeanen) zijn geboren ontdekkingsreizigers. Daarom is het  hoog tijd dat Nederlanders zelf de ruimte in gaan, in plaats van altijd maar op de Amerikanen en de Russen te blijven vertrouwen! Winst is immers ook niet alles... Dat is waarom SCHRAMA RUIMTE onze onderneming aan het uitbreiden is en op zoek zijn naar getalenteerde en enthousiaste uitvinders:


  Specifiek zoeken wij talent in:

  • ruimtevaarttechniek
  • techniek & machinebouw
  • metaalbewerking
  • scheikunde
  • PR
  • fundraising / fondsenwerving
  • juridisch
  • en meer.


  Geloof jij ook in een onafhankelijk Nederlands ruimtevaartprogramma?? Wil jij deel uitmaken van een fantastische missie om een innovatief en baanbrekend draagsysteem te ontwikkelen?

  Stuur dan vandaag nog je CV naar erik@eschrama.com of neem dan vandaag nog contact op met SCHRAMA RUIMTE.  | STEUN ONS MISSIE


  Zelfs wanneer je met een startupbudget van niks werkt en je jouw wetenschap praktisch op nonprofitbasis doet, dan kost het bouwen van een innovatief lanceersysteem dat in staat is om een man/vrouw in een baan om de Aarde te brengen nog altijd een flinke hap geld.


  SCHRAMA RUIMTE verwerpt echter het commerciële winstmodel als onze primaire motivatie, waarbij al onze hopen, dromen en verlangens volledig in de handen zijn van big business, internationale conglomeraten, bureaucratische overheden en het grootkapitaal. In plaats daarvan kiezen wij ervoor om te focussen op wat het beste is voor Nederlan en Europa in het bijzonder en de mensheid in het algemeen, door te concentreren op innovatieve, effeciënte, goedkope, hernieuwbare oplossingen voor de ruimtevaart.


  Als je net zo gepassioneerd bent over Nederlandse ruimtevaart en -ontdekking als wij, steun ons dan alstublieft door een kleine donatie te doen. Aangezien wij onafhankelijk staan van de grote lucht- en ruimtevaartconglomeraten die de Europese ruitme-industrie totaal beheersen, telt elke euro richting de toekomst.


  Doneer alstublieft hier. En in de naam van de constant vooruitdenderende Nederlandse ruimtevaart danken wij je alvast vanuit de bodem van onze op biobrandstof lopende elektromagnetische ruimtekatapult!


  | KINDERSPEL: RUIMTE @ THUIS


  Passie voor ruimteonderzoek begint al vroeg.

  Raak geïnspireerd door dit leuke experiment met een flesraket, gedaan door onze oprichter met zijn kids. Makkelijk om te doen (alles wat je nodig hebt is een paar plastic flessen, wat witte azijn en veel bakpoeder, natuurlijk ook een kurk; en een hoop enthousiasme!) en een fantastische introductie tot de basis van de raketwetenschap.