Ruimte

Van de Aarde tot in een Hoge Omloopbaan:

Een Nederlandse oplossing voor zware vracht- & passagiersraketten

| WIE


SCHRAMA RUIMTE is een Nederlandse-Belgische private NGO-startup, die in 2021 gelanceerd is door Erik Schrama. Begonnen als een uit de hand gelopen "hobby", SCHRAMA RUIMTE heeft het doel om een praktische en economische oplossing voor zware vrachten & passagiers te ontwikkelen voor de Nederlandse & Europese ruimtesector - en om Nederland (en Europa) zo voor de eerste keer naar de Maan én naar Mars te brengen.


"Ik geloof dat concurrentie goed is. Helaas concurreert Europa op dit moment niet." - Erik Schrama


SCHRAMA RUIMTE is op dit moment in Vlaanderen gebaseerd en wordt voortgedreven door vrijwillige contributies (in ideeën, arbeid, moeite en/of donaties) van hen die dit project willen zien slagen.

Waarom doe je niet met ons mee?| WAAROM


Nederland heeft een gigantische ervaring wat betreft ruimtevaart en ruimteonderzoek. Nederlandse astronomen en ruimteonderzoekers hebben letterlijk hun naam gegeven aan de Oortwolk en de Cuypergordel. Ook heeft de Nederlandse "vader van de science-fiction" Christiaan Huygens de Saturnusmaan Titan ontdekt. Daarom is het vreemd dat Nederland in de 21e eeuw geen noemenswaardige rol meer speelt in de verkenning van de ruimte.


Ook heeft Europa een leidende positie in de wereld wat betreft het lanceren van kleine satellieten (waarvan vele in Nederland worden gemaakt), zoals cubesats, microsats, smallsats en stelsels/constellations. Echter, wat betreft het lanceren van zware vrachten, of zelfs bemande vluchten, zijn de ruimteprogramma's van Europa totaal afhankelijk van buitenlandse (niet-Europese) lanceersystemen.


Er bestaan een aantal bedrijven in Europa die zich specialiseren in het lanceren van kleinschalige raketten met een laag gewicht. Daarentegen wordt de markt voor zware en grootschalige ruimtevaart op dit moment gedomineerd door de JAXA uit Japan (voor vrachtvervoer) en Roskosmos uit Rusland (voor bemanningen), op de voet gevolgd door Amerikaanse bedrijven zoals SpaceX, Northrop-Grumman en Virgin.


Zelfs nu, wanneer astronauten van de ESA de ruimte in worden gelanceerd, gebeurt dit meestal aan boord van een Russische Sojoez-capsule, gedragen door Russische Energia-raketten, gelanceerd van de Russische Baikonoer-ruimtehaven. Tegelijkertijd zijn Amerikaanse bedrijven op privébasis al functionele lanceersystemen voor bemanningen (zoals Crew Dragon) en ook grootschalige lanceersystemen (zoals de Super Heavy/Starship-combinatie) aan het ontwikkelen, terwijl nieuwe spelers (zoals China en India) ook al hun eigen raketsystemen hebben ontwikkeld die hen in staat stellen om menselijke passagiers de ruimte in te tillen.


Verder zijn zowel de Amerkaanse, Russische, Chinese en Emiratische ruimteagentschappen nú plannen aan het uitvoeren om de mensheid terug naar de Maan te voeren; en nog verder naar Mars. Hierbij horen het orbitale maanstation Gateway en het langeafstandsruimteschip Orion, maar ook een Chinees-Russisch "internationale" maanbasis. Het politieke leiderschap van Europa (laat staan van Nederland en België) heeft op dit moment echter géén eigen plannen op dit gebied, aangezien wij bang zijn om grote ideëen te denken, om grote dromen te dromen en om op wereldniveau te concurreren. Op nationaal beleidsniveau wordt dit kleinschalig denken nogmaals bevestigd: De Nederlandse Stichting RuimteOnderzoek (SRON) heeft zich toegelegd op het ontwikkelen van satellieten voor de ESA, het Belgische Instituut voor Ruimteaeronomie (BIRA) concentreert op aardobservatie d.m.v. kleinschalige satellieten, terwijl het nut van de Netherlands Space Office (NSO) en het Kenniscentrum Ruimtevaart eigenlijk volstrekt onbekend is.


De huidige focus van Europa op kleinschalige operaties betekent dat wij het risico lopen om de capaciteit te verliezen om op onafhankelijke basis Europese (laat staan Nederlandse!) astronauten de ruimte in te kunnen sturen, wat echter recht tegenover het huidige Europese doel staat om "strategische autonomie" in de ruimte te bereiken.


Dit is waarom SCHRAMA RUIMTE bestaat: Wij geloven dat internationale competitie niet alleen goed is, maar absoluut noodzakelijk om de mensheid zo snel mogelijk naar de Maan en naar Mars te brengen. Omdat geen énkel ander Europese organisatie de uitdaging aan lijkt te willen gaan om private bemande ruimtevaart te ontwikkelen, is SCHRAMA RUIMTE begonnen om concepten voor orbitale lancering te ontwikkelen, die bedoeld zijn om Nederland & Europa in staat te stellen om zowel zware vrachten als bemande vluchten in een hoge baan om de Aarde te tillen.


Niet alleen zijn wij van plan om omzet te maken door de huidige leemte te vullen die er in de Europese markt voor zware draagraketten bestaat; maar meer dan dat nog zijn wij erop gericht om Europese voet (en bij voorkeur Nederlandse) op het oppervlak van de Maan en Mars te planten.


| WAT


Om het huidige Europese gebrek aan strategische autonomie op te lossen wat betreft onze onafhankelijke toegang tot de ruimte, zijn wij een aantal innovatieve concepten aan het uitwerken voor zware draagsystemen die in staat zijn om zowel zware vrachten als passagiersmodules te tillen.


Op dit moment ontwikkelen wij de volgende concepten in 4 verschillende ontwikkelingsfases:FASE 1 (beoordeling, ideatie, conceptualisatie & voorbereiding)


HUIDIGE VOORTGANG


Niets kun je voor elkaar krijgen zonder goede ideeën en een goede voorbereiding. Als een nog jonge startup begeeft SCHRAMA SPACE zich op dit moment van Fase 1 (Voorbereiding) to Fase 2 (de ontwikkeling & lancering van onze POC-sondeerraket).  


FASE 2 (Z.S.M.):


BOKKERIJDER

Genoemd naar de Nederlands-Vlaamse legende van de Bokkerijders is dit onze POC-sondeerraket; op dit moment in de beginfase van zijn ontwikkeling.


FASE 3 (nabije toekomst):


DONAR

Genoemd naar de Germaanse god van de donder is dit ons concept voor een 3-trapsraket, die in staat is om zowel zware vrachten (boven de 10 ton) als bemanningsmodules te tillen. Zal ontwikkeld worden als een opgeschaalde versie van BOKKENRIJDER.


WODAN

Genoemd naar de Germaanse vader der goden is dit is onze module voor dubbel gebruik, ontworpen om door DONAR gedragen te worden en bedoeld om of zware ladingen of astronauten (op basis van de vereisten van het missieprofiel) tot in een hoge baan om de Aarde te kunnen tillen. WODAN is ontworpen om in twee basisuitvoeringen te komen: voor VRACHT en voor PASSAGIERS.


FASE 4 (verre toekomst)


EMMA

Een acroniem voor "ElektroMagnetische Massa-Aandrijver"; dit is een zeer experimenteel concept voor een volgende generatie-lanceersysteem dat níét op rakettechnologie is gebaseerd; en dat nu bij SCHRAMA in ontwikkeling is.


MÉNULIS

Genoemd naar daar de Litouwse Maangodin, MÉNULIS is ons experimeneel concept voor een omloop-tot-omploop-module die in staat zal zijn om een Europese astronaut op het oppervlak van de Maan te landen.


TYR

Genoemd naar de Germaanse god van Mars, Tyr is ons concept voor een interplanetair omloop-tot-omloop-ruimteschip dat in staat is om Mars te bereiken en om een Europese astronaut op het oppervlak van de Rode Planeet te landen.


| WAAR


Wij zijn trots op onze Europese afkomst. Uit gemengde Nederlands-Belgische wortels afkomstig, streeft SCHRAMA RUIMTE ernaar om de Europese koploper te worden op het gebied van commercieel ontwikkelde bemande ruimtevaart en om ook een mondiale mededinger te worden, die in staat zal zijn om Europa een aandeel te geven in de huidige wereldwijde Race voor de Ruimte - deze nieuwe Space Race.


Als een trotse Europese organisatie is onze basis recht in het hart van Europa gelegen: In het midden van de Vlaamse wijnstreek, net ten oosten van Brussel, de hoofdstad van zowel België als Europa.


Meer nog dan een Europese organisatie, zijn wij ook trots op ons Nederlandstalig karakter en onze wortels die stevig in de bodem van de Lage Landen zijn getrokken. Daarom werken wij niet alleen om Europa, maar in het bijzonder ook Nederland en België een voorrangspositie in de internationale ruimtevaart te geven. Nederlanders en Belgen zijn immers doorgewinterde ontdekkingsreizigers ...| HOE & WANNEER


Als een private startup is onze tijdlijn afhankelijk zowel van de vrijwilligers die wij over kunnen halen om hun tijd en ideeën te doneren om ons te helpen, als aan de financiering die wij ontvangen. Kortom: Hoe meer hulp wij ontvangen, hoe meer vooruitgang wij kunnen maken.


Niettemin, onze huidige tijdlijn is als volgt:


 • 2021 - Fase 1 (Voorbereiding) afgerond.
 • Einde 2021 - Fase 2 (POC-sondeerraket) gestart: POC-rake BOKKENRIJDER gelanceerd voor eerste testvlucht.
 • 2022 - Fijnstemmen BOKKENRIJDER. Ervoor zorgen dat het basisontwerp foutloos is.
 • Einde 2022 - Fase 2 (POC sondeeraket) afgerond: Concept bewezen. Fase 3 (DONAR) gestart - begin constructie van DONAR.
 • 2023 - Constructie van DONAR.
 • Mid-2023 - DONAR v.1 gelanceerd voor eerste testvlucht. Fase 3 (WODAN) gestart: Begin constructie van WODAN.
 • 2023 - Fijnstemmen DONAR. Ervoor zorgendat het opgeschaalde ontwerp foutloos is.  Constructie van WODAN.
 • Einde 2023 - DONAR v.1 gelanceerd voor eerste testvlucht. Fase 3 (DONAR) afgerond.
 • Begin 2024 - WODAN v.1 gelanceerd voor testvlucht op DONAR.
 • 2024 - Fijnstemmen WODAN & WODAN-DONAR vluchtcombinatie.
 • Einde 2025 - Fase 3 (totaal lanceersysteem ontwikkeld) afgerond. Eerste commerciële lancering (vracht).
 • Begin 2026 - Eerste bemande lancering van het WODAN-DONAR lanceersysteem. Fase 4 ("Verre Toekomst") gestart -> Planning voor een landing op de Maann en/of Mars.


Dit is een relatief conservatieve tijdlijn. Met toereikende financiering kan dit schema echter sterk ingekort worden, waardoor wij de Europese ruimtevaart een kans kunnen geven om de Maan en Mars te bereiken voordat de V.S. en China dit lukken. Volgens onze huidige, conservatieve tijdlijn zal het ons echter zo'n 5 tot 10 jaar kosten om een volledig bruikbare raket te ontwikkelen die in staat is om een bemande missie te lanceren voor Europa.

| SLUIT JE AAN BIJ ONS AVONTUUR


Wij zijn constant onze groeiende onderneming aan het uitbreiden en zijn op zoek naar getalenteerde en enthousiaste vrijwilligers, inclusief talent in:

 • techniek & machinebouw
 • metaalbewerking
 • scheikunde
 • PR
 • fundraising / fondsenwerving
 • juridisch
 • en meer.


Geloof jij ook in een onafhankelijk Europees ruimtevaartprogramma?? Wil jij deel uitmaken van iets fantastisch? Zoals de ontwikkeling van een innovatief en baanbrekend zwaar draagsysteem?


Neem dan vandaag nog contact op met SCHRAMA RUIMTE.

| WORD EEN PARTNER


Het is hoog tijd dat Europeanen voor zichzelf gaan werken! Winst is immers ook niet alles ... Dat is waarom SCHRAMA RUIMTE samenwerkt met andere bedrijven en organisaties die onze visie op Europese ruimtevaart delen.


Geloof jij dat jouw bedrijf iets te bieden heeft, of dat wij er wederzijds baat van kunnen hebben om met SCHRAMA RUIMTE samen te werken? Neem dan contact op met SCHRAMA RUIMTE om te zien hoe wij elkaar kunnen helpen, voor Europa!


Samen staan we sterker. Dat is waar het bij Europa allemaal om gaat!Dus  contacteer SCHRAMA SPACE vandaag!

| CONTACT


Heb je nog vragen?

Wij horen je graag!


Hoofdkwartier Schrama Ruimte/Space

Scherpenheuvel-Zichem, België

info@eschrama.com

| STEUN ONS


Zelfs wanneer je het praktisch op nonprofitbasis doet, dan kost het bouwen van een raket die in staat is om een man/vrouw in een baan om de Aarde te tillen nog altijd een beetje geld. SCHRAMA RUIMTE verwerpt echter het winstmodel, waarbij al onze hopen, dromen en verlangens volledig in handen zijn gegeven van big business en het grootkapitaal, maar in plaats daarvan kiezen wij ervoor om te focussen op wat het beste is voor Europa in het bijzonder en de mensheid in het algemeen.

 


Als je net zo gepassioneerd bent over (Europese) ruimtevaart en -ontdekking als wij zijn, steun ons dan alstublieft door een kleine donatie te doen. Aangezien wij onafhankelijk staan van de grote lucht- en ruimtevaartconglomeraten die de Europese ruitme-industrie totaal beheersen, telt elke euro richting de toekomst.


Doneer alstublieft hier. En in de naam van de Europese ruimtevaart danken wij u alvast vanuit de bodem van onze raketmotoren!


| KINDERSPEL: RUIMTE @ THUIS


Passie voor ruimteonderzoek begint al vroeg.

Raak geïnspireerd dit leuke experiment met een flesraket, gedaan door onze grote baas met zijn kids. Makkelijk om te doen (alles wat je nodig hebt is een paar plastic flessen, wat witte azijn en veel bakpoeder, natuurlijk ook een kurk; en een hoop enthousiasme!) en een fantastische introductie tot de basis van de raketwetenschap.

Aangedreven door

ESCHRAMA.com