ENP NL

E.N.P.

de Europese Nationale Partij

Make Europe Great Again! #MEGA

de beweging voor vrijheid, democratie en een strerker Europa

de stem van Europees progressief rechts

De Europese Nationale Partij is een initiatief door Erik Schrama

OP DIT MOMENT IS ER NIET ÉÉN PARTIJ OF POLITICUS IN EUROPA DIE VOOR VRIJHEID, DEMOCRATIE EN EEN NIEUW, VERENIGD EUROPA WIL VECHTEN!


TOT NU TOE... #ENP | @SCHRAMAE | #MEGA

OF JE GELOOFT IN VRIJHEID, DEMOCRATIE, MENSENRECHTEN

EN DE NOODZAAK VOOR EUROPESE EENHEID. OF NIET.

ZO SIMPEL IS HET.

EN WIJ GELOVEN ER HEILIG IN.

WANT DAT IS HET BASISPRINCIPE VAN DE E.N.P.

De Europese Nationale Partij is een nieuwe Europese politieke beweging die gesticht is met het doel om de disfunctionele E.U. te hervormen, door de Unie te transformeren tot een democratische Europese federatie, waarbij Europa samen kan werken om grootse doelen te bereiken, zonder echter de unieke culturen en talen van Europa te verliezen in de Eurocratische uniformiteit van Brussel.

Geloof je dat Europese eenheid belangrijk is?

Denk je dat Europa vrij, democratisch en sterk moet zijn tegen de agressieve ambities van China, Rusland & de V.S.?

Denk je dat een verenigd Europa grootse doelen kan bereiken?

Maar je gelooft niet in de radicale linkse ideologie die de E.U. heeft overgenomen?

Het was aan het begin van 2021 dat ik besloot om de E.N.P. op te richten, vanwege mijn teleurstelling met de lage kwaliteit van Europa's politieke leiderschap, maar ook met de huidge staat van Europa in het algemeen en die van de Europese beweging in het bijzonder. Het leek dat de pro-Europese politieke cirkels waren overgenomen door het soort van radicale politieke amateurs die denken dat je iets kunt doen aan de wereldwijde dominantie van China, de V.S. en Rusland door ze in alles tevreden te stellen en overal op in te geven; en die leken te geloven dat je het huidig Europees democratisch gebrek kunt oplossen door de landen van Europa in stukken op te breken, door de culturele erfenis van Europa te nivelleren tot een generieke, grijze Euroworst; en door iedereeen gewoon sneller mobiel internet te geven ...


In plaats van enkel op de triviale dingen te concentreren, wilde ik een stroom in de pro-Europese beweging creëren die het belangrijk vindt om de basis van onze Europese democratie te repareren: Een democratisch, vrij, verenigd en sterk Europa, vooruitgeholpen door Europeanen die daadwerkelijk hart hebben voor Europa!


EEN KORT WOORD ...

IK DOE MEE

(het is gratis!)

 
 
Lidmaatschap van de E.N.P. (gratis!)
Nieuwsbrief
 
 
 

WIL JIJ DE MISSIE VAN DE EUROPESE NATIONALE PARTIJ STEUNEN? DAT KAN!

Denk jij ook dat Europa samen sterker zou staan?

Geloof jij ook dat het hoog tijd is om te stoppen met het spelen van politieke spelletjes, maar dat wij onze zaken op orde moeten krijgen om tegen de agressieve ambities van China, de V.S. en Rusland op te kunnen?

Denk jij ook dat Europa grootse doelen zou kunnen bereiken

(zoals een man/vrouw op Mars zetten ...) als wij enkel maar samen zouden werken?

Wil jij een bijdrage leveren aan het succes vanonze Europese missie

om ons continent vrij, democratisch en onafhankelijk te maken?
Of wil je liever gewoon een onafhankelijke pro-Europese stem in de European politiek steunen, die een eerlijke deal wil for de talen, culturen en mensen van Europa?


Steun mijn werk dan door een persoonlijke donatie te doen!


HOE? Door middel van deze paypal-link (kies a.u.b. de optie SEND)

Of door uw donatie over te maken aan: BE72 0635 0424 2916, t.a.v. ERIK SCHRAMA
met UW NAAM en het kenmerk ENP.


BIJ VOORBAAT DANK!

E.N.P IN HET NIEUWS

BINNENKORT MEER. KOM LATER TERUG!

HET PROGRAMMA VAN DE E.N.P. (waar staan wij voor?)

#1 | EUROPESE HERVORMING

Laten we eerlijk zijn: de Europese Unie werkt niet. De afgelopen twee decennia is de E.U. herhaaldelijk met crisissen geconfronteerd en telkens is de Unie er niet in geslaagd een oplossing voor te vinden. Dit is duidelijk een probleem dat moet worden opgelost, en snel!


Daarom willen wij de E.U. hervormen tot een echte Europese (con)federatie, te beginnen met:

-> Afschaffing van het nationale veto, dat Europa ervan heeft weerhouden om ook maar enige vorm van actie te ondernemen met betrekking tot iets belangrijks. In plaats daarvan zou het Europese beleid tot stand moeten komen door eenvoudige meerderheidsstemming.

-> De Europese Commissie omvormen tot een verkozen Europese regering;

-> De Europese Raad omvormen tot een verkozen Europese Senaat of Huis van Afgevaardigden;

-> Het Europees Parlement omvormen tot een echt parlement, door het initiatiefrecht te geven (d.w.z. de bevoegdheid om wetten te maken) in die bestuurssectoren die onder de verantwoordelijkheid van de Europese regering zouden moeten vallen (zoals defensie), maar niets meer dan dat;

-> Een nieuwe Europese grondwet op te stellen, met inbegrip van een lijst van de onvervreemdbare mensen- en burgerrechten van elke Europese burger.

-> Vervanging van de huidige ongekozen voorzitters van de Europese Commissie & Raad door één enkele verkozen President van Europa.


#2 | EEN EUROPESE FEDERALE REPUBLIEK

De Europese Unie werkt niet. Om de huidige crisis van de Europese democratie op te lossen, kunnen we vooruit of achteruit gaan: Terug naar Europa als niet meer dan een economische gemeenschap van onafhankelijke staten, of vooruit naar Europa als een mondiale supermacht. De Europese Nationale Partij gelooft in het ideaal van Europa als een krachtige democratische (con)federatie.


Hoe we daar praktisch kunnen komen: Een Europees Federaal Verdrag

De enige juiste manier om tot een federale republiek te komen zou dezelfde aanpak zijn die veel andere landen hebben gekozen, de landen die begonnen als slechts een paar zelfbesturende koloniën maar eindigden als volledig uitgewerkte federale staten, zoals de VS, Australië en Canada, maar ook niet-Engelssprekende landen als Mexico, Brazilië en de V.A.E..


In een zuiver Europese context zou dit betekenen dat we een nieuw Europees federaal verdrag moeten schrijven ter vervanging van het Verdrag van Maastricht, waarin wordt beschreven hoe de nieuwe Europese superstaat zal worden georganiseerd; dit vervolgens door het EP krijgen en aan de rest van de E.U. voorleggen, met een open uitnodiging aan de verschillende lidstaten om er een plebisciet over te organiseren en als de plaatselijke bevolking vóór stemt: treedt u toe tot het nieuwe verenigde Europa - net zoals dat in Australië gebeurde, bijvoorbeeld. Dan, zodra 6 Europese naties hebben gestemd om toe te treden (wat een voorwaarde zou moeten zijn: Dat het verdrag niet in werking treedt tenzij ten minste een bepaald aantal landen is toegetreden) de Europese Confederatie/Federatie ontstaat als een nieuwe natie, en een nieuwe kracht voor het goede, op het wereldtoneel.


Het is echter van vitaal belang dat de plaatselijke bevolking de kans krijgt om hierover te stemmen. Formeel afstand doen van de soevereiniteit van een land is te belangrijk en te symbolisch om alleen de nationale parlementen hierover te laten beslissen. Dit is een beslissing die de Europeanen zelf moeten nemen! Zonder democratie kan een verenigd Europa geen enkele legitimiteit hebben.


Een opmerking over het grondgebied van Europa:

Het lidmaatschap van de nieuwe Europese (Con)federatie moet worden uitgebreid tot alle Europese naties, met uitzondering van Rusland, Turkije, Georgië en Armenië. Het doel is immers een nieuwe Europese Federatie tot stand te brengen, en niet een "Republiek Eurazië".


#3 | EEN RECHTSTREEKS VERKOZEN EUROPEES PRESIDENT

Het huidige politieke leiderschap van Europa is ronduit een teleurstelling. De leden van de Europese Commissie en de voorzitters van de Commissie en de Raad zijn van zeer lage kwaliteit gebleken. Waarom? Omdat zij niet daadwerkelijk worden verkozen. In plaats daarvan zijn de leden van de Commissie en de "voorzitters van de E.U." politiek "betrouwbare" insiders die hun luxeposities (met een hoog inkomen en volledig onbelast!) hebben gekregen als een troostprijs voor het feit dat zij als politici in hun eigen land niet meer aan de bak kunnen komen. Om dit onderdeel van Europa's democratisch tekort op te lossen, willen we de huidige presidenten van de E.U. vervangen door één enkele Europese president die rechtstreeks door het Europese volk gekozen wordt!


(En ja, ik - Erik Schrama - streef ernaar om de eerste democratisch verkozen president van Europa te worden ;-) !)


#4 | ÉÉN EUROPESE DEFENSIE

Op dit moment is Europa voor zijn verdediging tegen Rusland, China en de rest van de wereld grotendeels afhankelijk van het Amerikaanse leger. Immers, sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben de meeste Europese naties hun eigen nationale defensie volledig genegeerd. Wij zijn echter van mening dat de Europeanen zichzelf moeten verdedigen!


Er zijn vele mogendheden in de wereld die Europa als een gemakkelijk doelwit beschouwen, waaronder de Volksrepubliek China, het Rusland van Poetin, de VS en Iran. In de loop der jaren hebben deze landen clandestiene oorlogsdaden op Europese bodem gepleegd (waaronder grootschalige spionage en technologiediefstal door China, bomaanslagen door Iran en moordaanslagen door vergiftiging, het neerschieten van het passagiersvliegtuig MH17 en zelfs het opblazen van een Tsjechische militaire installatie uitgevoerd door Rusland) zonder dat Europa een vuist heeft kunnen maken tegen deze buitenlandse agressors. Dit is wat wij willen veranderen!


Hoe gaan we dit veranderen? Door een verenigde Europese defensiemacht op te bouwen. Deze zal alle afzonderlijke legers, marines en luchtmachten (en meer) van de verschillende Europese lidstaten samenvoegen tot één keiharde, niet te stoppen Europese defensiemacht, waar niemand mee zal kunnen sollen!


Handig genoeg bestaat de structuur voor deze Europese Defensie al (in de vorm van het Europees Defensieagentschap, de Europese Generale Staf en de Europese gevechtsgroepenstructuur), we hoeven het alleen maar in te voeren!


En inderdaad, Europa heeft al laten zien dat het als een effectieve, geïntegreerde militaire wereldmacht kan opereren. Voorbeelden hiervan zijn operatie Artemis (de vredesmissie van de E.U. in de DRC), operatie Atalanta (de antipiraterij-operatie van de E.U. ter zee rond Somalië), en meer.


Maar om nog een stap verder te gaan en de veiligheid van Europa te garanderen tegenover zowel de reguliere strijdkrachten van de andere wereldmachten, als tegenover het clandestiene en culturele offensief dat landen als de Volksrepubliek en de V.S. momenteel tegen ons voeren, stellen wij voor om naar Zweeds voorbeeld een strategie van "totale defensie" voor heel Europa te volgen, die niet alleen een versterking van onze gemeenschappelijke Europese militaire capaciteiten inhoudt, maar ook een versterking van onze gemeenschappelijke Europese cultuursector, technologiesector en meer tegen buitenlandse inmenging.


Wij moeten beseffen dat wij niet in een vriendelijke wereld leven en dat er verschillende mogendheden zijn die ons als een potentiële concurrent en als een nuttig doelwit zien. Geconfronteerd met die dreiging moeten wij ons voorbereiden en ons verenigen.


#5 | EEN EINDE AAN "EUROPA OP 2 SNELHEDEN"

Wij kunnen geen verenigd Europa tot stand brengen als de lidstaten zich aan verschillende Europese regels kunnen onttrekken. Iedereen moet gelijk zijn voor de wet en de wet moet voor alle leden gelijk gelden. Daarom willen wij het concept van "Europa met twee snelheden" afschaffen en een einde maken aan de opt-outs van verschillende Europese lidstaten. Dit betekent ook dat uiteindelijk alle leden van de nieuwe Europese (Con)federatie de euro moeten invoeren. We zijn of een verenigd Europa, of we zijn het niet. Zo eenvoudig is het.


#6 | EERLIJKE EN RECHTVAARDIGE EUROPESE FINANCIËN

Europese solidariteit is een bewonderenswaardig iets, maar grootschalige herverdeling van rijkdom staat gelijk aan communisme, niet aan solidariteit. Het is gewoon niet eerlijk om van sommige lidstaten van de E.U. te eisen miljarden te betalen, terwijl andere miljarden ontvangen. Het is gewoon niet eerlijk, en het is ook een groot argument dat door eurosceptici tegen de E.U. wordt gebruikt (weet je nog Brexit?).


In lijn met eerlijke Europese financiën, vinden wij ook dat er een einde moet komen aan Europese roekeloze uitgaven (bijvoorbeeld aan de jaarlijkse verhuizing tussen Brussel & Straatsburg) en dat de Europese Rekenkamer meer controle moet krijgen over de begroting van de E.U.. Met andere woorden: We moeten weten waar het geld eigenlijk naartoe verdwijnt!


Ook willen we een einde maken aan de belastingvrijstelling voor eurocraten, waardoor zij nu geen inkomstenbelasting en geen BTW hoeven te betalen, terwijl de rest van de Europese bevolking dat wel moet. Is dat eerlijk? Natuurlijk niet! Daarom pleiten wij ervoor om Europese bureaucraten en politici ook belasting te laten betalen, net als iedereen.


#7 | ÉÉN HOOFDSTAD: BRUSSEL

Het is belachelijk dat de E.U. nog steeds vasthoudt aan de fictie dat zij twee wetgevende hoofdsteden heeft: De ene in Brussel en de andere in Straatsburg. In werkelijkheid wordt Brussel door iedereen aanvaard als de hoofdstad van Europa, en daar willen we aan vasthouden. Alleen al vanuit financieel oogpunt: de hele jaarlijkse sjouw van het Europees Parlement van Brussel naar Straatsburg en weer terug kost miljoenen! Maar om het nog erger te maken, de gebouwen van het Europees Parlement in Straatsburg zijn berucht om hun slechte bouw, met veel structurele problemen en zelfs instortingen! Deze jaarlijkse reis is een verkwistend en zinloos proces, en een uitstekend voorbeeld van Europese consensuspolitiek, die nergens toe leidt. Daar willen wij onmiddellijk verandering in brengen!


Als troostprijs voor Straatsburg zijn wij echter bereid de nieuwe democratisch verkozen president van de E.U. in Straatsburg te laten zetelen, waardoor deze stad de uitvoerende hoofdstad van Europa wordt. Op die manier zal Straatsburg zijn identiteit als Europese stad niet verliezen.


#8 | EEN EUROPA VAN NATIES, NIET VAN REGIO'S

Het concept van "een Europa van regio's" dat momenteel populair is binnen de Europese politieke elite, en dat de "annulering" van Europa's historische landen inhoudt, zal Europa's unieke culturele en linguïstische identiteiten vernietigen, door Europa's concept van "verenigd in verscheidenheid" te vervangen door een cultureel genivelleerde Eurosausage en door Europa's 24 officiële talen te vervangen door verplicht Engels voor iedereen (wat al de huidige realiteit is in de E.U. hiërarchie in Brussel).


De E.N.P. is de Europese Nationale Partij, niet alleen omdat wij geloven in Europa als Natie, maar ook omdat wij opkomen voor Europa's traditionele naties. Wij geloven dat de landen en talen van Europa moeten worden gerespecteerd, behouden en bevorderd en dat de verschillende etnische identiteiten van de inwoners van de verschillende naties moeten worden beschermd.


#9 | EEN NIEUWE EUROPESE TAAL VOOR HANDEL, POLITIEK EN WETENSCHAP

Wij hechten waarde aan het leidende beginsel van Europa "Verenigd in Verscheidenheid", dat inhoudt dat alle 23 officiële nationale talen van de E.U. dezelfde juridische status hebben. We moeten echter onder ogen zien dat je geen land kunt besturen met 23 officiële talen die allemaal gelijk worden gebruikt, en we zien de resultaten daarvan in de praktijk, waar we 23 officiële talen hebben, ook al zijn sommige daarvan gelijker dan de andere ...


We zien hoe de kleinere talen van Europa langzaam maar zeker worden onderdrukt, met een aanzienlijk verlies van functie (bijvoorbeeld in het hoger onderwijs). In de praktijk is de officiële taal van de E.U. het Engels geworden (met een ondergeschikte rol voor het Frans en het Duits). Dit is eenvoudigweg niet goed, aangezien de verengelsing van de E.U. een existentiële bedreiging betekent voor alle andere talen en culturen van Europa.


Een van de grootste problemen voor de Europese eenwording is het feit dat Europa niet beschikt over één Europese taal voor handel, politiek en wetenschap, die kan helpen om de Europeanen met elkaar te verbinden en een gevoel van gemeenschappelijke Europese identiteit op te bouwen, maar die onze eigen talen en culturen niet bedreigt.


Daarom stelt de E.N.P. een debat voor over de invoering van een neutrale Europese lingua franca, zoals Europea of Esperanto.


Dit is een praktisch probleem dat we kunnen oplossen, met een beetje Europese vindingrijkheid.


#10 | LOKALE, DIRECTE DEMOCRATIE

Te lang al wordt de E.U. geplaagd door een elitaire top-down benadering, waarbij politici het Europese politieke project gewoon aan de bevolking op hebben gedrongen, zonder ons echt te vragen wat we van Europa willen!


Wij geloven echter dat Europa een democratie moet zijn. Daarom is het van vitaal belang dat de lokale bevolking de kans krijgt om te stemmen over Europese aangelegenheden. Laat de Europeanen stemmen!

Want zonder democratie kan een verenigd Europa geen legitimiteit hebben.


Op basis van dit uitgangspunt vinden wij ook dat de Europese lidstaten zoveel mogelijk zichzelf moeten besturen, ook binnen het kader van een federaal Europa, waarbij alleen zaken van gemeenschappelijk belang (zoals defensie, ruimtevaart of immigratie) aan de federale Europese overheid worden gedelegeerd. De federale Europese regering mag nooit een bedreiging vormen voor de lokale democratie!


#11 | OPEN BINNENGRENZEN IS NIET HETZELFDE ALS TOTALE LIBERALISERING

Kort samengevat: Wij zijn helemaal voor open grenzen en gemak van zakendoen (en inderdaad: tegen bureaucratische hordes om een nieuw bedrijf op te zetten), maar óók tegen de totale liberalisering van de markt zoals die door de E.U. is doorgevoerd op basis van foute neoliberale economische theorieën. In de afgelopen 50 jaar hebben we het desastreuze resultaat gezien van totale liberalisering en totale privatisering, zoals de (Griekse) staatsschuldencrisis, de IJslandse bankencrisis, de subprime hypotheekcrisis, de totale ineenstorting van de Spaanse en Portugese economieën na toetreding tot de E.U., het voortgaande financieel & economisch neokolonialisme op het Afrikaanse continent, en nog veel meer ...


Zelfs in een Europese federatie, die (althans vanuit economisch oogpunt) tot taak heeft de gemeenschappelijke markt te beschermen, kunnen en moeten er in sommige gevallen uitzonderingen op de vrijhandel worden gemaakt. Deze uitzonderingen vloeien voort uit de rechtstreekse toepassing van de beginselen van democratie, plaatselijk zelfbestuur en het inherente recht (en zelfs de plicht) van de individuele natie om voor haar inwoners te zorgen. Let wel: Deze uitzonderingen zijn noodzakelijkerwijs zeer gering, maar wel belangrijk!


Om dit te illustreren, neem het huidige geval Nederland. In een nog niet zo ver verleden werd energieproductie beschouwd als een "nutsbedrijf", of, in het Engels: a "company of general use". D.w.z. een nutsbedrijf. Deze nutsbedrijven waren altijd ofwel eigendom van de staat ofwel van de stad. Dat is verstandig. Immers, energieproductie is een zaak van nationaal algemeen belang. Vanuit strategisch oogpunt wil je niet in een situatie terechtkomen waarin een buitenlandse entiteit (of dat nu een buitenlandse overheid is of een bedrijf) kan besluiten de stekker uit je nationale elektriciteitsnet te trekken. Het is immers de verantwoordelijkheid van de overheid om ervoor te zorgen dat het land blijft functioneren, om ervoor te zorgen dat de inwoners gezond, veilig en vrij zijn. Als we echter kijken naar de energiesector in Nederland, dan zien we dat alle grote elektriciteitscentrales in handen zijn van buitenlandse (d.w.z. niet-Nederlandse) bedrijven, met name uit Zweden en Duitsland. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Omdat Nederlandse energiebedrijven de afgelopen decennia volledig zijn geprivatiseerd, terwijl een Zweeds bedrijf als Vattenfall praktisch in handen is van de staat en dus VEEL steun krijgt van de Zweedse staat. Met andere woorden: Dit is oneerlijke concurrentie, veroorzaakt door het feit dat sommige Europese landen de privatiseringsrichtlijnen van de E.U. strikter interpreteren en toepassen dan andere ...


In dat licht is het zinvol om een klein aantal industrieën aan te wijzen als "essentieel" voor lokale economieën. Dat zou betekenen dat deze lokale nutsbedrijven worden vrijgesteld van het Europese verbod op staatssteun en staatseigendom, zodat zij kunnen concurreren met pan-Europese nutsbedrijven. Om precies te zijn: Hierdoor zouden bedrijven van over de (binnen)grens nog steeds de lokale markt kunnen betreden, maar zouden zij gedwongen worden om te concurreren met lokaal gegroeide nutsbedrijven die in lokale handen zijn. Op die manier wordt de levering van essentiële infrastructurele diensten gewaarborgd.


Omdat wij de interne markt niet willen opgeven, die volgens ons een van de grootste verkoopargumenten van Europa is, moet deze lijst van "beschermde essentiële industrieën" worden beperkt tot essentiële sectoren, zoals:


-> energieproductie;

-> openbaar vervoer (inclusief spoorwegen, bussen, trams, veerboten)

-> waterproductie en -winning

-> openbare gezondheidszorg

-> gevangenissen (die NOOIT geprivatiseerd mogen worden, ook al bestaan er in het V.K. al private gevangenissen)


Op deze manier willen we de gulden middenweg vinden tussen privé-ondernemingen aan de ene kant en de behoeften van de lokale gemeenschap aan de andere kant, in plaats van alleen maar een extreme economische theorie aan te nemen, zoals communistische staatsmonopolies aan het ene uiterste, of IMF-stijl totale liberalisering van de markt aan de andere kant, die beide hebben bewezen even verwoestend te zijn voor de economie.


#12 | PERSOONLIJKE VRIJHEID: BAAS OVER EIGEN LIJF!

De keuze die we hebben is eenvoudig: Of je gelooft in vrijheid, of je gelooft er niet in. Uit dat eerste principe volgt al het andere. Het is het verschil tussen leven in een communistisch/fascistisch rijk, zoals de Sovjetunie, Nazi-Duitsland of Rood China, en leven in een democratie. Het gaat erom of je gelooft dat de Staat het inherente recht heeft je te vertellen wat je met je leven moet doen.


Nu, het afgelopen jaar hebben we allemaal kunnen ontdekken dat verschillende regeringen (waaronder de nationale regeringen van Europa, maar ook de Europese Commissie, en natuurlijk ook de cynisch genaamde WHO) allemaal schijnen te geloven dat zij het fundamentele recht hebben om jou te vertellen wat er met je lichaam gaat gebeuren. Wij vinden echter dat niemand het recht heeft ons te vertellen wat we in ons lichaam mogen stoppen! Daarom houden wij vast aan het recht om te kiezen! In de praktijk betekent dit dat wij fel gekant zijn tegen verplichte inentingen, omdat dit een duidelijke schending is van zowel het recht van de burger om te kiezen, als van zijn lichamelijke integriteit. Inentingen moeten altijd een persoonlijke keuze zijn!


#13 | GEEN BIG PHARMA MULTINATIONALS: VACCINS GEMAAKT DOOR, VOOR EN IN EUROPA

Vaccins zijn gewoon te belangrijk om uit te besteden.

Het afgelopen jaar hebben we gezien wat er gebeurt als we voor de levering van onze medicijnen volledig vertrouwen op big pharma, in plaats van onze eigen medicijnen te ontwikkelen: Totale chaos, gebrek aan vertrouwen, onenigheid, paniek en corruptie!


Willen we de gewillige slaven blijven van de wereldwijde medische industrie? Of niet?

Met de +/- 500 miljard euro die de EU al heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van covalente vaccins en vervolgens het kopen van diezelfde vaccins van de bedrijven die we in de eerste plaats hebben betaald om ze te ontwikkelen, had de EU gemakkelijk haar eigen hight-tech, state-of-the-art, cutting-edge, top-knotch laboratorium voor de ontwikkeling van vaccins kunnen opzetten, in plaats van deze vitale taak gewoon uit te besteden aan een aantal zeer louche multinationals, die deze overheidscontracten (grotendeels) aan hen gegund hebben gekregen omdat hun bestuursleden verwant zijn aan iemand in de regering (herinner je je de schandalen met covalente contracten in het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld? Voorbeelden van dit soort corruptie en nepotisme zijn te veel om op te noemen, maar er zijn opmerkelijke handelaren met voorkennis bekend in de Nederlandse, Britse en Europese regeringen.


De waarheid is dat de grote farmaceutische bedrijven niet veel meer zijn dan parasieten en oorlogsprofiteurs, die vrijgesteld zijn van aansprakelijkheid voor hun fouten, maar wel miljarden van Europa hebben ontvangen voor hun onderzoek en productie!


Wij geloven dat we de big pharma kunnen afschaffen! In plaats daarvan willen we de ontwikkeling en productie van vaccins een verantwoordelijkheid maken van de (federale) Europese overheid. Op dezelfde manier als de Amerikaanse regering heeft gewerkt aan de ontwikkeling van het poliovaccin van Salk, zo kan de Europese regering ook verantwoordelijkheid nemen voor de nationale gezondheid van de Europese bevolking, in plaats van dit uit te besteden aan het grootkapitaal.


#14 | VRIJHEID VAN MENINGSUITING, GEEN CENSUUR, MAAR RECHT OM TE PROTESTEREN

Het afgelopen jaar hebben we gezien hoe de vrijheid van meningsuiting en het recht om te protesteren door verschillende Europese regeringen zijn aangevallen, allemaal in de naam van "het veilig houden van de samenleving". Repressieve regeringen gebruiken echter vaak het excuus van "veiligheid", "beveiliging" en "stabiliteit" om fundamentele democratische en mensenrechten in te perken. Wij geloven dat de vrijheid van meningsuiting en het recht om vrij te protesteren essentiële onderdelen zijn van elke werkelijk democratische samenleving, en dat is wat Europa geacht wordt te zijn.


De E.U. kan niet beweren dat zij om mensenrechten geeft en openlijk andere landen veroordelen voor de manier waarop zij mensenrechten en burgerrechten onderdrukken, terwijl zij zich tegelijkertijd niet bekommert om de vrijheid van meningsuiting, het recht om te protesteren en de dreiging van toenemende censuur in eigen land. Dat is hypocrisie!


Als we echt om vrijheid en democratie geven, moeten we beginnen met ons te bekommeren om deze fundamentele rechten in eigen land!


Omdat we niet geloven dat bedrijven het recht zouden moeten hebben om het publieke discours te censureren, zijn we ook tegen de monopolies die de Amerikaanse sociale media/IT-giganten hebben gevestigd als het wereldwijde discussieplatform, en stellen we voor dat deze grote bedrijven ofwel worden opgesplitst (onder anti-monopolieregels) of worden "geïnternationaliseerd" als een soort openbaar nutsbedrijf, vergelijkbaar met het World Wide Web Consortium. Wat we ook beslissen, de huidige stand van zaken mag niet blijven voortduren!


#15 | TERUG NAAR NORMAAL

Na meer dan een jaar van lockdowns, verplicht dragen van maskers en andere beperkende maatregelen kunnen we gerust concluderen dat het netto-effect van deze maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken op zijn best minimaal is. Tegelijkertijd hebben zowel in Europa als wereldwijd de draconische en onwetenschappelijke maatregelen ter voorkoming van corona al meer schade en menselijk leed veroorzaakt dan het verdoemde virus zelf! Wij vinden het voorkomen van menselijk lijden belangrijk en daarom vinden wij het afschuwelijk dat vorig jaar ongeveer 18 miljoen mensen met de hongerdood werden bedreigd, waarvan 9 miljoen als direct gevolg van sluitingen en andere maatregelen! Dit jaar is dat cijfer echter opgelopen tot 360 miljoen mensen! Volgens het hoofd van het Wereldvoedselprogramma: "In 2021 kunnen we hongersnoden van bijbelse proporties verwachten!"


Daarnaast worden naar schatting 500 miljoen mensen onder de armoedegrens geduwd in de grootste economische depressie sinds de Grote Depressie. En dit is niet alleen in de derde wereld, ook in Europa zien we gesloten winkels, een nieuw leger werklozen, nieuwe armoede, mensen die hun huis verliezen, maar ook ondraaglijke stress, depressies, een golf van zelfmoorden (volgens een recente Vlaamse studie: 1 op 4 inwoners van Vlaanderen had het afgelopen jaar "zelfmoordgedachten"!), uitzichtloosheid, huiselijk geweld, politiek geweld, nieuwe oorlogen in het verschiet, terwijl ons onderwijssysteem is ingestort en onze gezondheidssectoren totaal onvoorbereid waren (dankzij decennia van neoliberale bezuinigingen). Dit alles noemen we "het nieuwe normaal".


Wij verwerpen deze nieuwe realiteit, maar willen Europa opnieuw opstarten: door Europa te heropenen, door het coronavirus op een logische en verantwoorde en humane manier aan te pakken, in plaats van een heleboel paniekerige maatregelen te nemen die niets anders doen dan Europa in een economische zelfmoord storten.


#16 | NEE TEGEN DE TOTALE DIGITALISERING VAN DE SAMENLEVING

Een republiek kan niet bestaan op het internet alleen. Ik hoop dat u zich dat realiseert. Als dat zo is, bent u een van de weinigen.


De E.U. heeft altijd voor het dilemma gestaan hoe een politieke unie met 23 officiële talen te organiseren. De manier waarop de Europese Commissie dit probleem heeft aangepakt, is simpelweg door alles in de cloud te zetten. Of met andere woorden: De machthebbers van de EU hebben besloten dat we de noodzaak van een gemeenschappelijk Europees communicatiemiddel kunnen vermijden door alles online te zetten, zodat mensen niet meer echt met elkaar hoeven te praten.


Inderdaad, de Europese beweging lijkt volledig te zijn ingetrapt in het domme idee dat je het huidige democratische tekort van Europa kunt oplossen door elke burger sneller internet te geven, niet beseffend dat het gooien van meer technologie het probleem niet zal oplossen, omdat het een kwestie is van de fundamentele manier waarop de E.U. is georganiseerd: Ondemocratisch.


Toch lijkt de moderne Europese elite te geloven dat "internet = democratie", waarbij toegang tot informatie wordt verward met het hebben van een stem in zaken van gemeenschappelijk belang. Met andere woorden: Mensen denken dat een toetsenbord krijger genoeg is om de wereld te veranderen...


Maar tegelijkertijd storten onze scholen in, omdat we ons te veel richten op "21st century skills" en te weinig op echte vaardigheden, zoals lezen, schrijven, denken en debatteren. De totale digitalisering van ons schoolsysteem is geen aantrekkelijk alternatief voor het echte, fysieke "ouderwetse" onderwijs. Onthoud dit: Generaties programmeurs hebben op school niet geleerd hoe ze programma's moeten schrijven, maar ze hebben wel leren lezen, schrijven en rekenen ... Een jaar lang online werken, leren en lesgeven heeft ons geleerd dat het internet niet het antwoord is op al onze problemen, maar dat wij mensen blijven die ook buiten onze computers moeten leven.


Daarnaast is er ook de steeds groter wordende crisis van internet- en telefoonverslaving onder kinderen en (meestal jonge) volwassenen, die leidt tot ongezondere levensstijlen en volwassenen die niet in staat zijn de uitdagingen van het echte leven aan te gaan. In het belang van de toekomstige generaties moeten we hier vandaag iets aan doen!


Daarnaast is de E.N.P. ook vierkant tegen het gebruik van stemcomputers bij verkiezingen.


Kortom: Wij willen ons eerst richten op de fundamenten: Echte democratie, echte scholen (die nooit sluiten!), persoonlijke vrijheid, echte verkiezingen, veel sport, enzovoort. Wij geloven in echte, fysieke oplossingen voor onze problemen.


#17 | EUROPOL ALS "EUROPESE FBI"

Criminaliteit, terrorisme en buitenlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan onze binnengrenzen. Om deze beter te bestrijden willen wij Europol opwaarderen tot een "Europese FBI" die in staat is de grootste bedreigingen voor de Europese veiligheid te bestrijden, met inbegrip van een Europabreed contraspionageagentschap, aangezien de afgelopen jaren hebben aangetoond dat wij gewoon behoefte hebben aan een gecoördineerde Europese verdediging tegen buitenlandse spionageoperaties, zoals de moordaanslagen van de Russische regering in het V.K, de bomaanslag op een Tsjechisch wapendepot door Russische agenten, een poging tot een bomaanslag door Iraanse agenten in Frankrijk en België, spionage, diefstal van technologie en chantage door de Volksrepubliek China (zoals de Chinese camera's in het Europees Parlement), enz...


We moeten ons verdedigen. Dit is hoe.


#18 | EUROPA ALS EEN RUIMTEMACHT

Zijn wij bereid om de VS en China de maan en Mars te laten veroveren? Want dat is waar zij zich nu op voorbereiden! Zowel Amerika's NASA als China's CSA/CNSA zijn al bezig met de uitvoering van hun plannen om de Rode Planeet te bereiken. Of we het nu leuk vinden of niet, er is een nieuwe ruimtewedloop aan de gang, en Europa speelt niet eens mee. Want Europa lanceert liever aardobservatiesatellieten, maakt zich druk over regelgeving voor de ruimtevaart en "strategische autonomie", maar vertrouwt voor de eigenlijke verkenning van de ruimte volledig op het meeliften aan boord van Amerikaanse en Russische ruimtevaartuigen (zoals NASA's Orion & Gateway en de Russische Energia-raketten).


Wat dom is, want soms moet je naar de toekomst kijken:


1) Door niet te concurreren, geven we de controle over de ruimte over aan de Amerikanen en de Chinezen, die er allebei een zaak van nationale trots van hebben gemaakt om zowel de maan als Mars te bereiken en te koloniseren (de PRC heeft al aangekondigd dat zij van plan zijn een "internationale" maanbasis te bouwen). Dit betekent dat Europa geen aandeel zal hebben in de kolonisatie van Mars (iets wat zal gebeuren, met of zonder ons!), geen invloed en geen voet op de grond! Zijn wij bereid een planeet Mars te aanvaarden die half Amerikaans en half Chinees is? Als Europeanen moeten wij er onze nationale, gemeenschappelijke prioriteit van maken deze lichamen te bereiken en onze aanspraken te doen gelden. Als E.N.P. is het onze wens (en ons plan) dat de Europese vlag in de rode aarde van Mars wordt geplant, want als we dat niet doen, geven we die planeet gewoon over aan onze directe concurrenten, waarvan er ten minste één (de VRC) een openlijk fascistische dictatuur is die aan etnische zuivering doet. Willen we echt de controle over de ruimte aan deze mensen overdragen? Neen! Dus moeten wij de handen uit de mouwen steken en dit doen!


2) De hulpbronnen die aanwezig zijn op de andere lichamen van ons zonnestelsel (zoals de verschillende asteroïden) zijn naar schatting praktisch oneindig, we hebben het hier over natuurlijke hulpbronnen ter waarde van triljoenen euro's! Door nu een efficiënte en effectieve ruimtevaartindustrie te ontwikkelen, doen we een langetermijninvestering die ons alle natuurlijke hulpbronnen zou moeten kunnen leveren die Europa ooit nodig zou hebben. Als wij de ontwikkeling van de Europese economie op lange termijn willen zien, moeten wij van de verkenning van de ruimte een prioriteit maken.


Kortom: Waarom zouden alleen de Amerikanen, de Russen en de Chinezen toegang krijgen tot de ruimte? Wij willen dat Europa wereldwijd koploper wordt op het gebied van ruimte-innovatie. Dit betekent ook dat we eerst de organisatie van de ESA moeten regelen: Ofwel wordt het een echt Europees Ruimte-Agentschap (dat ressorteert onder de Europese Federale Regering) met één enkele directeur (in plaats van de huidige veelheid), ofwel moeten we een ander Europees Federaal Ruimte-Agentschap oprichten, dat de belangrijkste facilitator wordt van Europa's gemeenschappelijke ruimteprogramma. Dit is voor ons een prioriteit, niet alleen omdat wij willen dat Europa een leidende positie inneemt in deze groeisector (nu we nog de mogelijkheid hebben), maar ook omdat wij vinden dat de Europeanen naar meer moeten kunnen streven dan alleen het dagelijkse leven ... Een zuiver Europese missie naar Mars en de maan zou een grote prestatie voor Europa zijn en een voorbeeld van wat wij als Europeanen kunnen doen als we samenwerken.


Na de voorbije decennia van middelmatigheid heeft Europa iets nodig om trots op te zijn. Mars kan dat zijn!


#19 | WIJ ZIJN EUROPEANEN, TIJD OM OP TE HOUDEN MET BANG ZIJN!

Door onze verschrikkelijke PR is Europa de propaganda-oorlog aan het verliezen ...


Een van de grootste problemen die de E.U. teisteren is het feit dat Europa absoluut Vreselijke PR heeft.

De Europese Unie is erin geslaagd een aantal verbazingwekkende dingen te doen (tussen het puin van haar meer domme beslissingen) en zou zoveel meer kunnen bereiken als we zouden hervormen tot een volledig functionele federale unie. Wij geloven namelijk dat de Europese eenheid nog steeds een nuttig en noodzakelijk tegengif is tegen de dreiging van een intra-Europese oorlog, laat staan tegen de dreiging van de andere grootmachten in de wereld, die Europa slechts lijken te beschouwen als een prijs om voor te vechten, maar nooit als een gelijkwaardige partner. Met andere woorden: Er is veel te zeggen voor het vooruitzicht van een Verenigd Europa.


Niettemin is de Europese Unie er herhaaldelijk en hardnekkig niet in geslaagd zichzelf aan het Europese publiek te verkopen. De P.R.-machine van de E.U. is er steeds niet in geslaagd haar boodschap van eenheid, hoop, vrede, streven naar een betere toekomst en samenwerking te verkopen aan die mensen die werkelijk moeten geloven in het ideaal van een verenigd Europa, willen we het ooit waar kunnen maken. En ik heb het hier niet over de eurocraten. Die geloven ook niet in een verenigd Europa, die geloven alleen in hun onbelaste bankrekening. Nee, ik heb het over de man en vrouw in het veld, wier inkomstenbelasting het hele Europese project betaalt, maar wier stem geen verschil lijkt te maken in Brussel.


Wat kunnen we hieraan doen? In de eerste plaats: We moeten ophouden bang te zijn populistisch te zijn, maar dan op Europese schaal. In een notendop: We moeten Euro-nationalistisch worden. D.w.z.: geloven dat Europa een eigen natie kan zijn (nee: IS!). Als we willen dat er ooit een Europese federatie komt, moeten we inzien dat onze afzonderlijke Europese culturen allemaal deel uitmaken van een veel grotere en oneindig rijke Europese meta-cultuur: Een pan-Europese cultuur die sterk contrasteert met de gang van zaken op de rest van de planeet. En ik geloof dat dit waar is: Na eeuwen van geschiedenis hebben Nederlanders, Fransen en (laten we zeggen) Italianen meer met elkaar gemeen dan wij met Amerikanen, Chinezen of Indiërs ...


Het zit zo: Het hele probleem met de E.U. (de reden WAAROM het vandaag mislukt) is deze ivoren toren benadering van alles: We kunnen er over nadenken, maar we kunnen geen contact leggen met de mensen wier steun we echt, echt nodig hebben!


Daarom moeten we onszelf gaan zien als niet alleen Nederlanders, Fransen, Belgen, Polen, Tsjechen, enzovoort... maar daarnaast en complementair daaraan: Verenigde Europeanen. We moeten het ideaal van een verenigd Europa uit de wolken en op de grond brengen, in de straten en met de voeten in de modder, door te zeggen: de pot op met de Europese elite! Europa is van ons!


Populisme voor Europa. Propaganda voor Europa. Dat is wat we nu nodig hebben!


#20 | EUROPA ALS EEN NIEUWE WERELDMACHT

Als het gaat om democratie, vrijheid, handel & industrie, cultuur, mensenrechten, persvrijheid, innovatie & wetenschap, defensie & ruimte-exploratie; en al het andere dat belangrijk is, moeten we ernaar streven de wereldleider te zijn!


Wij geloven dat Europa een kracht ten goede kan zijn in de wereld, dat een verenigd Europa een helder licht kan laten schijnen in de duisternis van de wereld. Wij geloven dat Europa een positieve tegenkracht kan (en moet!) vormen voor de waanzin, de roekeloosheid en de agressieve ambities van de VS, de VRC en Rusland. Kortom: wij geloven in het potentieel van Europa als mondiale wereldmacht.


Om daar te komen, kunnen we echter niet langer blindelings meedoen aan andermans (d.w.z. Amerika's) oorlogjes, moeten we ook onze eigen economische koers in de wereld volgen (wat inhoudt dat we niet langer al onze industrie naar China outsourcen), kunnen we niet langer toegeven aan de verleiding om geld te besparen door onze nationale defensie te verwaarlozen (maar moeten we ons verenigen, organiseren, innoveren en uitbreiden!), moeten we ons ook over onze weerzin heen zetten om onszelf te promoten door openlijk de Europese Droom te propaganderen. Of we het nu leuk vinden of niet, we zijn momenteel verwikkeld in een culturele propagandaoorlog die achter de schermen wordt uitgevochten met de V.S., China en Rusland (en nog enkele anderen). Als wij willen overleven en vrij willen zijn, en niet slechts een culturele en economische kolonie van de Amerikanen en de Chinezen willen zijn, moeten wij vechten voor onze vrijheid en onze manier van leven! Maar tegelijkertijd kunnen wij ons niet hermetisch afsluiten van de rest van de wereld. Wij zijn van mening dat Europa het culturele, technologische en democratische centrum van de wereld moet zijn!VOORZICHTIG: DIT PROGRAMMA WORDT

REGELMATIG BIJGEWERKT EN UITGEBREID, DUS KOM REGELMATIG TERUG OM BIJ TE BLIJVEN!

E.N.P.

de Europese Nationale Partij

de beweging voor vrijheid, democratie en een sterker Europa

de stem van het Europees progressief rechts

De Europese Nationale Partij is een initiatief door Erik Schrama

Mogelijk gemaakt door

ESCHRAMA.com