DAB

DAB

DEMOCRATISCH ALTERNATIEF VOOR BELGIË

EEN INNOVATIEF PLAN OM BELGIË VAN DE ONDERGANG TE REDDEN

OP DIT MOMENT IS ER NIEMAND IN BELGIË MET EEN PLAN OM BELGIË TE REDDEN ... TOT NU TOE!  #DAB


EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN:


Herken jij ook dat de huidige federale structuur van België totaal niet werkt?

Maar je wilt toch niet dat België in delen uit elkaar valt?

Ben jij de corruptie en arrogantie van de huidige generatie van Belgische politici zoals De Croo, De Wever & VDB ook meer dan zat?

Maar je vertrouwd de Vlaamse regering ook niet, omdat je ook niet blind bent voor de corruptie in de gewesten?

Vind jij het ook raar dat zowel de Belgische politiek als de Vlaamse Beweging al sinds jaren gekaapt zijn door neoliberalen, globalisten, communisten en extreem-rechts, maar dat er nauwelijks meer gematigde ideeën te horen vallen?

Zie jij ook in dat er iets moet veranderen? Maar je geloof niet dat het zinvol is om een klein landje nóg kleiner te maken?

Geloof jij ook in de belofte van een nieuw, door directe democratie geregeld België?

Geloof jij ook dat echte, lokale, directe democratie de enige redelijke oplossing is om uit het Belgische politieke vagevuur te komen?

Denk je dat België vrij, democratisch en onafhankelijk moet zijn om op te kunnen tegen het agressieve gedrag van de supermachten?

Denk je dat een coöperatieve Belgische Republiek grootse doelen kan bereiken?

Maar je gelooft niet in de extreem-rechtse of de radicaal-linkse ideologieën die veel Vlaamse, Waalse & federale politici ondertussen in hun greep hebben?


Dan is het Democratisch Alternatief voor België iets voor jou!


IK

DOE

MEE

MET

HET DEMOCRATISCH ALTERNATIEF

VOOR

BELGIË!

 
 
Lidmaatschap van de DAB. (gratis!)
Nieuwsbrief
 
 
 

HOE HET BEGON ...

Het was in 2020, middenin de coronacrisis, dat ik besloot om mijn plan voor de redding van de Belgisch staat te noteren, hoewel ik deze pas veel later de naam "Democratisch Alternatief voor België" besloot te geven.


Mijn reden hiervoor was mijn teleurstelling met de lage kwaliteit van het Belgische & Vlaamse politieke leiderschap en de gebrekkige democratie van België, maar ook vanwege mijn ervaringen als een Nederlandstalige inwoner van "tweetalig" Brussel en met de huidge staat van de Vlaamse beweging in het bijzonder, die geheel door extreem-rechts lijkt te zijn opgeslokt. Het leek dat de pro-Vlaamse politieke cirkels geheel zijn overgenomen door politici die stemmen oogsten door haat te zaaien. En hoe kan ik daar, als "officiële" Nieuwe Vlaming, mij nu mee identificeren?


In plaats van al onze problemen op anderen af te schuiven, wilde ik een nieuwe gedachtenstroom in het Belgische landschap creëren die het belangrijk vindt om de basis van onze Westerse democratie te repareren: Een democratisch, vrij, verenigd, sterk en open België, vooruitgeholpen door Belgen (zowel Vlaming als Walen als Brusselaars, zowel Oude als Nieuwe) die daadwerkelijk hart hebben voor dit land waarin wij allen wonen!


Waarin heb ik er dan niet voor de zaak van een onafhankelijk Vlaanderen gekozen? Wel, een paar redenen: Om te beginnen geloof ik niet dat het zinnig is om een klein landje als België op te splitsen en zo nóg kleiner te maken. Ook geloof ik niet dat het waarschijnlijk is dat er ooit echt een Vlaamse republiek zal komen; voornamelijk omdat Vlaamse politici hier geen echte zin in lijken te hebben. Maar voornamelijk omdat ik een praktisch plan heb uitgedokterd om de Belgische staat te hervormen tot een land dat wél echt werkt, zonder dat we terug hoeven te gaan naar de slechte oude tijd van taalstrijd, onderdrukking en wederzijdse haat.


Ik geloof dat het nog mogelijk is om de Belgische staat te redden. Als wij maar willen!


ÓF JE GELOOFT IN VRIJHEID, DEMOCRATIE, MENSENRECHTEN

EN DE NOOD VOOR EEN VERENIGD BELGIË DAT WERKT!

ÓF JE DOET DAT NIET NIET.

ZO SIMPEL IS HET. EN WIJ GELOVEN ER HEILIG IN.

WANT DAT ZIJN DE BASISPRINCIPES VAN DE HET DEMOCRATISCH ALTERNATIEF VOOR BELGIË.


Vind je het niet vreemd dat de Vlaamse Beweging al sinds jaren gekaapt is door neoliberalen, globalisten en extreem-rechts?

De Vlaamse Republikeinse Beweging is een nieuwe Vlaamse politieke beweging die hier iets aan wil doen:

die het Vlaamse ideaal weer gematigd en redelijk wil maken!

En die zich afzet tegen de disfunctionele Belgische staat, zonder echter in haat te vervallen.

Wij geloven in respect voor elkaar, zijn opgericht door Nieuwe Vlamingen en verwerpen angst voor het vreemde.


Het DAB wil de Belgische Staat transformeren tot een democratische en vrije Belgische Parlementaire Republiek, waarin wij samen kunnen werken om grootse doelen te bereiken!


Herken jij ook dat de huidige federale opzet van België totaal niet werkt?

Ben jij de corruptie en despotisme van Belgische politici zoals De Croo, De Wever en DiRupo ook spuugzat?

Geloof jij ook in de belofte van een nieuw & écht democratisch België?

Geloof jij ook dat échte, lokale, directe democratie een kans moet krijgen?

Denk je dat België vrij, democratisch en onafhankelijk moet zijn om op te kunnen tegen het agressieve gedrag van de supermachten?

Denk je dat een vrije Belgische republiek grootse doelen kan bereiken?

Maar je gelooft niet in de extreem-rechtse en radicaal-linkse ideologieën die veel Vlaamse & Waalse politici ondertussen in zijn greep hebben?

Dan is het Democratische Alternatief voor België voor jou!

Belangrijk:

Dit plan is open source; dat betekent dat de auteur ervoor heeft gekozen om dit plan vrij te geven voor vrij gebruik in het open domein voor het doeleinde van open discussie, citering, enz. Geen enkel deel van dit plan kan echter gereproduceerd worden voor commerciële doeleinden zonder uitrukkelijke toestemming van de auteur. De auteur benadrukt zijn status als bedenker van dit werk en zijn intellectuele rechten daartoe.

HET BELGISCH MANIFEST,

oftewel: HET PLAN OM BELGIË VAN DE ONDERGANG TE REDDEN:


STAP #1 | STEMMEN: REFERENDUM OVER DE TOEKOMST VAN BELGIË

Misschien wel de grootste en meest prangende vraag van de moderne Belgische politiek is de Vlaamse kwestie: Moet Vlaanderen uiteindelijk onafhankelijk worden, ja of nee? - en moet de Belgische staat dus opgedeeld worden, of niet? Dit is een van de fundamentele vragen van de afgelopen 20 jaar die door de Belgische politiek grotendeels genegeerd is.


Het antwoord op deze vraag informeert echter de verdere Belgische politiek: Hoe ver moet de Confederalisering eigenlijk gaan? Of willen wij juist herfederalisering? En kunnen we zeggen dat België nog wel bestaat als land? De afgelopen decennia heeft België zich immers vrijwel onopgemerkt ontwikkeld tot een losse statenbond van +/- 3,5 praktisch onafhankelijke republiekjes: Vlaanderen in het noorden, Wallonië in het zuiden, de Duitse gemeenschap in het oosten en Brussel in het midden. Zoals wij - de inwoners van dit land - hebben gemerkt, werkt deze losse federale structuur echter volstrekt niet!


Drie gewesten die elk hun eigen wetjes hebben, zodat er eigenlijk geen wetten meer zijn die in héél België evenredig geldig zijn.


Vijf minister-presidenten en vijf parlementen; op een land van slechts 10 miljoen inwoners. De waarheid is dat een land ter grootte van België te klein is voor een federale regeringsstructuur ter grootte van die van de VS of Rusland. Wij moeten nodig simplificeren.


Laten we ervan uitgaan dat de Vlamingen ervoor hebben gekozen om toch in België te blijven.
STAP #2 | EEN DEMOCRATISCHE BELGISCHE KANTONALE REPUBLIEK MET EEN RECHTSSTREEKS VERKOZEN BELGISCHE PRESIDENT

Laten we eerlijk zijn: België werkt niet. Hoe kunnen wij een échte, functionerende democratie hebben in een land waar de twee helften van de bevolking elkaar niet eens kunnen (en zelfs vaak niet eens wíllen) verstaan? Dat gaat niet. In ieder geval niet in België ... Het is niet leuk om het toe te moeten geven, maar het is waar. Wij weten dit allemaal uit eigen ervaring.


De federale structuur van de Belgische staat is een bureaucratische nachtmerrie. Onze federale regeringsstructuur zorgt voor een versnippering en topzware bureaucratische last, met reusachtige jaarlijkse uitgaves om de verschillende regeringen van ons land draaiende te houden. Een land van het formaat van België heeft echter géén 5 minister-presidenten, 3 gewesten, 3 gemeenschappen, 5 parlementen, 3,5 officiële talen en 7 verschillende regeringen mpdog, die allemaal met elkaar verweven zijn en het ook allemaal met elkaar oneens zijn. Wij zijn topzwaar en komen daarom ook geen stap vooruit.


Daarom moet de Belgische staatsstructuur volledig op de schop, als volgt:

  • Geen koning, maar een gekozen president van België;
  • "Hernationalisatie", oftewel: alle bevoegdheden van de gewesten worden verdeeld onder de "kantonale" provincies en de nationale overheid. De gewesten zelf verdwijnen als aparte bestuurslaag.
  • Invoering van "Zwitserse" directe democratie met bindende referenda over natonale & lokale kwesties.
  • Promotie van het concept van één écht tweetalig België met een Belgische identiteit.
  • Gelijkschakeling Nederlands- en Franstalig onderwijs. Wat inhoudt dat Waalse kinderen al op de basisschool Nederlands moeten gaan leren.
  • Een Belgische grondwet die écht bindend is!
  • De Nederlandse & Franse talen als enige officiële landstalen van België, met Duits & Engels als erkende lokale minderheidstalen (Duits in Oostkantons en Engels in Brussel);
  • Geen gemorrel aan de taalgrens: Vlaamse provincies blijven Nederlandstalig, Waalse provincies blijven Franstalig, Brussel blijft meertalig. Daarnaast worden de Oostkantons een volwaardige Duitstalige provincie "Oostbelgië".STAP #2 | EEN BELGISCHE KANTONALE REPUBLIEK MET EEN RECHTSTREEKS VERKOZEN BELGISCHE PRESIDENT

Het huidige politieke leiderschap van Vlaanderen én België is ronduit een teleurstelling. De Belgische politieke structuur is elitair en afgesloten voor buitenstaanders. De Belgische overheid is altijd al in handen geweest van zo mín mogelijk mensen die "de juiste" moeten zijn om door te kunnen breken. Om dit democratisch gebrek van België en Vlaanderen te repareren, moeten wij de monarchie vervangen door een Belgische president die rechtstreeks door het Belgische volk gekozen is!#3 | LOKALE, DIRECTE DEMOCRATIE

Te lang al wordt België geplaagd door een elitaire top-down benadering, waarbij politici de bevolking hun wetten en maatregels gewoon opleggen, zonder ons echt te vragen wat wij willen! In 2021 & 2022 heeft dit fundamenteel democratisch gebrek van de Belgische staat een nieuw dieptepunt  bereikt met ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregels. Wij geloven echter dat België een echte democratie moet zijn! Daarom is het van vitaal belang dat de lokale bevolking de kans krijgt om te stemmen over Belgische kwesteis. Laat de Belgen stemmen! Want zonder direcet democratie kan een Belgische Republiek geen legitimiteit hebben.


Op basis van dit uitgangspunt vinden wij ook dat de provincies van België zichzelf zoveel mogelijk moeten besturen, ook binnen het kader van een semi-federale/kantonale Belgische Republiek. De nationale regering mag nooit een bedreiging vormen voor de lokale democratie


Deze lokale democratie biedt ons ook een oplossing om meertalig Brussel te reorganiseren: Zo wordt Brussel dus een Belgische stadsprovincie, in plaats van een gewest, met een instandhouding van de huidige lokale democratie van Brussel. Om ervoor te zorgen dat dit geen kans geeft aan politieke hyena's om een nieuwe politieke taalstrijd uit te lokken, waken wij ervoor om de huidige provinciale & taalgrenzen te houden zoals ze nu zijn. Dat betekent dus ook: Géén uitbreiding van de grenzen van Brussel ten nadele van de Vlaams-Brabant door annexatie van de Vlaamse Rand in een "Groot-Brussels gewest".


Alleen op deze manier kunnen wij van België een verenigd en vlot-functionerend land maken, in plaats van de huidige bestuurlijke nachtmerrie die het land is. Op deze manier kunnen wij een splitsing van Vlaanderen en Wallonië voorkomen, waardoor een klein land nóg kleiner zou worden!#4 | EEN OPLOSSING VOOR BRUSSEL

Brussel is en blijft de hoofdstad van België.


Op dit moment vormen Nederlandstalige Brusselaars echter een minderheid in het gewest. Wat kunnen wij praktisch doen om de aanwezigheid van het Nederlands op te schroeven? Wij zijn immers niet bereid om Brussel op te geven. Tegelijkertijd weten wij echter hoe fout het kan gaan zodra een overheid mensen gaat dwingen om een bepaalde taal te gebruiken. En dat is dus niet wat wij gaan doen in Brussel! Onze oplossing voor Brussel houdt o.a. in dat Brussel een tweetalig mandaat blijft houden, waarbij het personaliteitsprincipe blijft gelden, zoals nu dus. Desondanks willen wij ook dat de Belgische overheid meer gaat investeren in Brussel om de Nederlandse taal en Vlaamse cultuur in de hoofdstad meer aanwezig te maken. Wij willen Brussel dus weer "herverVlaamsen" - echter zonder te dwingen, maar door te overtuigen!


Praktisch gesproken is Brussel een organisatorische, bureaucratische chaos waar een einde aan moet komen!

De oplossing is relatief eenvoudig: De 19 verschillende Brusselse gemeenten moeten worden opgeheven en in één gemeente Brussel worden verenigd, waarvan de verschillende huidige gemeentehuizen tot "stadsdeelkantoren" worden getransformeerd die ervoor zorgen dat de verenigde Brusselse stadsadministratie voor de burger bereikbaar blijft. Er komt dus 1 gemeente Brussel op het grondgebied van het huidige gewest, met slechts 1 burgemeester en ook 1 verenigde politiezone. Tegelijk wordt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervangen door een Stadsprovincie Brussel (die als enige Belgische provincie officieel meertalig blijft), met een eigen provinciaal parlement en een eigen provinciale premier/gekozen gouverneur.#5 | EEN MODERNE EN TOTALE BELGISCHE DEFENSIE

België heeft de afgelopen 50 jaar haar krijgsmacht grondig verwaarloosd, door constant te bezuinigen en weinig te investeren. Volgens de militaire top van ons land is de bodem ondertussen bereikt. Helaas kunnen wij de goede bedoelingen van landen als China, Rusland en de V.S. niet vertrouwen. Daarom hebben wij een goede, professionele defensie nodig om onze bevolking te beschermen. De Belgische staat heeft hier echter in gefaald. Daarom moet België verantwoordelijkheid nemen voor haar eigen defensie, door de Belgische defensie om te vormen tot een efficiënte, kwalitatief hoogstaande en niet te stoppen krijgsmacht!


Maar om nog een stap verder te gaan en de veiligheid van onze nieuwe Belgische Republiek te garanderen tegenover zowel de reguliere strijdkrachten van de wereldmachten, als tegenover het clandestiene en culturele offensief dat landen als de Volksrepubliek, Rusland, de V.S. en andere momenteel tegen Europa voeren, stellen wij voor om naar Zweeds voorbeeld een strategie van "totale defensie" voor België te volgen, die niet alleen een versterking van onze nationale militaire capaciteiten inhoudt, maar ook een versterking van onze Belgische cultuursector, technologiesector en economie (en, om precies te zijn: onze totale gemeenschap) tegen buitenlandse inmenging.


Wij moeten beseffen dat wij niet in een vriendelijke wereld leven en dat er verschillende grote mogendheden zijn die ons als zowel een potentiële concurrent als een nuttig doelwit beschouwen. Geconfronteerd met die dreiging moeten wij ons voorbereiden en ons verenigen om onze democratische samenleving te kunnen verdedigen.#6 | EEN OPEN BELGISCHE SAMENLEVING

De ingewortelde Belgische bureaucratie, in combinatie met de constante aandacht van de politiek aan taalproblemen en verder vrijwel niets anders, heeft ertoe geleid dat vele inwoners van dit land voelen dat zij buiten de boot zijn gevallen. Daarom willen wij de Belgische bureaucratie doorbreken, de taalstrijd eindelijk eens definitief tot een einde brengen (met een oplossing die voor álle partijen aanvaardbaar is) en ons concentreren op de sociale, maatschappelijke en economische problemen waar ons land mee te maken heeft en waar de Belgische politiek geen antwoord op heeft.


De Belgische samenleving is gebouwd op individualisme, gelijkheid voor de wet, democratie en kansen voor iedereen, dat is de Westerse manier van leven! Wij geloven dat iedereen een bijdrage moet kunnen leveren aan onze samenleving. Dat betekent ook dat wij vraagtekens zetten bij de (on)wijsheid van de totale digitalisering van het onderwijs, de impact van Zwarte Piet en meer, maar ook moeten wij ervoor zorgen dat de Nederlandse taal de standaardtaal in Vlaanderen blijft! Dit betekent ook dat wij ons land niet op moeten laten delen in verschillende streektalen, zoals door de E.U. bedacht is en gelukkig door het Vlaams parlement afgewezen! Dit zijn de problemen die wij moeten oplossen als wij een verenigd en vlot functionerende Belgische Republiek willen bouwen!


Wij zijn er volledig van overtuigd van het idee dat iedereen die in België woont zich volledig en met overgave Belg moet kunnen voelen, ongeacht zijn of haar afkomst, huidskleur of geloof. Iedereen die van goede wil is, moet zich in België thuis kunnen voelen, maar om dat voor elkaar te krijgen moet België ook één land worden en blijven met één nationale cultuur! Wat betekent dat onze twee nationale talen en culturen meer hulp verdienen dan zij tot nu toe van de Belgische overheid hebben ontvangen. Ook daar moeten wij wat aan doen!#6 | ONZE TAAL & CULTUUR CENTRAAL!

Omdat de Nederlandse taal nog altijd een beetje een ondergeschoven kindje is in België, zullen wij stérk moeten gaan investeren in de promotie en ontwikkeling van de Nederlandse taal, zowel binnen als buiten onze grenzen (ook omdat onze buur Nederland hier zelf nauwelijks in investeert). Waarom? Omdat wij geloven dat België het in zich heeft om "de betere Nederlandse staat" te worden ... Daarom gaan wij sterk in taal & cultuur investeren, o.a. door meer geld vrij te maken voor Vlaamse/"Nederlandstalige Belgische" films, muziek, literatuur enz., maar in het bijzonder door ervoor te zorgen dat iedere inwoner een redelijk nivo in het Nederlands bereikt!  Om dit te bereiken moet het Franstalig onderwijsstelsel ook sterker (en veel eerder) inzetten op kwaliteitsvol Nederlands onderwijs. Niemand anders zal immers voor onze cultuur zorgen, als wij het niet zelf doen!#7 | EERLIJKE EN RECHTVAARDIGE BELGISCHE FINANCIËN

Belgische solidariteit is een bewonderenswaardig iets, maar grootschalige herverdeling van rijkdom staat gelijk aan communisme, niet aan solidariteit. Het is gewoon niet eerlijk om van Vlaanderen miljarden te eisen.


Tegelijkertijd hebben wij ook gezien dat veel Vlaams overheidsgeld verdwijnt in de zakken van corrupte politici en hun kameraden. Er is geen enkel goed excuus waarom een "urban dance academy" miljoenen euro's subsidie krijgt, terwijl er niet genoeg Nederlandstalige scholen in Brussel zijn!


Daarom vinden wij ook dat er een einde moet komen aan roekeloze uitgaven door de Vlaamse overheid. Met andere woorden: Wij moeten weten waar het belastinggeld van Vlaanderen eigenlijk naartoe verdwijnt, maar dat weet eigenlijk niemand! In de praktijk heeft de Vlaamse overheid niet laten zien dat zij verantwoordelijk genoeg zijn om over belastinggeld te mogen beslissen. Uit de vele corruptieschandelen uit Wallonië blijk echter dat exact hetzelfde geldt voor het Waalse parlement.


Ook willen we zo snel mogelijk een einde maken aan de belastingvrijstelling voor eurocraten in Brussel, waardoor zij nu geen inkomstenbelasting en geen BTW hoeven te betalen terwijl de rest van de  bevolking dat wel moet. Is dat eerlijk? Natuurlijk niet! Daarom pleiten wij ervoor om Europese bureaucraten en politici ook belasting te laten betalen, net als iedereen.#8 | EENDUIDIG BELGISCH KWALITEITSONDERWIJS VOOR IEDEREEN!

Wat betreft het taalonderwijs is het onderwijssysteem van België gewoon niet eerlijk:

Terwijl Vlaamse kinderen al op de basisschool Franse les krijgen, beginnen Waalse kinderen pas op het middelbaar met Nederlandse les, ook al hoort België officieel een tweetalig land te zijn. Tegelijk zijn er schrijnende gevallen van gebrek aan respect voor de officiële tweetaligheid van de Belgische staat, zoals het feit dat Vlaanderen verschillende Franstalige scholen op Vlaams grondgebied financiert, terwijl de Waalse overheid weigert om Nederlandstalige scholen op Waals grondgebied te financieren. In plaats daarvan worden deze ook door de Vlaamse overheid betaald! Dit laat zien dat er ondanks alles toch nog een zeker arrogantie bestaat onder Franstalige politici en bureaucraten, die mooi samengevat kan worden in de beroemde uitspraak van Di Rupo: "La Belgique nous appartient!" Oftewel: België is van ons (Franstaligen)! Ondanks onze recente geschiedenis lijken er nog altijd mensen te bestaan die geloven dat België een geheel Franstalige land is (of in ieder geval hoort te zijn) ... Ook al weigeren wij ronduit te geloven dat het merendeel van de Franstaligen in België deze mening delen, laat het wel zien dat de kloof tussen Noord en Zuid toch nog gigantisch is! Maar ook overbrugbaar: In een Belgische Republiek met directe democratie en logische én eerlijke taalwetgeving doet de taalstrijd er echter niet meer toe. Als inwoners van verschillende delen van hetzelfde land, in plaats van de burgers van twee verschillende feitelike republiekjes, kunnen de Vlamingen, Walen en Brusselaars eindelijk praktische en definitieve oplossingen vinden voor de problemen die België hopeloos blijven verdelen: Als gelijken onder elkaar.


Het verschil tussen onderwijs in Vlaanderen en Wallonië is echter niet het enige probleem waar dit land mee worstelt. Belangrijker nog is het feit dat de Belgische leerlingen het afgelopen jaar zwaar geraakt zijn. Tijdens de coronacrisis hebben we met schrik om ons hart kunnen zien hoe ons onderwijssysteem steeds meer een "tweestromensysteem" is geworden, waarbij leerlingen die geen financiële middelen hebben (specifiek voor digitale gadgets zoals laptops en mobieltjes) niet meer met school mee kunnen doen en daarom zonder pardon achter worden gelaten. Dit is geen nieuwe ontwikkeling, maar de instorting van het Vlaamse onderwijssysteem tijdens de coronacrisis heeft deze trend duidelijk versterkt en openbaar gemaakt. Dit is de duistere kant van de grootscheepse digitalisering waar de Belgische & Vlaamse regering sterk op in heeft gezet en die uiteindelijk uit de koker van de E.U. is gekomen. Hoewel een geschatte 20% van de leerlingen van België nog altijd geen eigen internettoegang heeft, wordt ons onderwijs steeds afhankelijker van digitale middelen, waardoor een hoop kinderen het risico lopen om achter te worden gelaten.


De ondervraging van de gemeente Antwerpen onder de scholen van de stad waaruit bleek dat "1 op de 5 leerlingen van de radar is verdwenen" tijdens de lockdowns is dan ook een schrikwekkend voorbeeld van hoe ons onderwijssysteem in de meest kansarme gebieden al compleet is ingestort, zonder dat er veel hulp te verwachten valt van de Vlaamse of Belgische overheid om deze crisis in het onderwijs op te lossen.


In tegenstelling tot wat onze regering lijkt te geloven, is het onderwijs echter van vitaal belang voor ons land. Wij geloven dat geen énkel kind achtergelaten moet worden! Het eerste wat wij moeten doen om het onderwijssysteem te redden is de scholen weer vrij te laten van de krampachtige coronamaatregels. Wij weten al lang dat kinderen weinig tot geen last van dit virus hebben. Verder bestaat er ook grote twijfel bij de rol die kinderen spelen bij de verspreiding van het virus, hoewel er een consensus bestaat dat kinderen hierin geen grote rol spelen en "niet de motor van het virus zijn".


Het onderwijssysteem van België hoort in principe een van de beste van (West-)Europa te zijn en staat qua kwaliteit, betaalbaarheid van de schoolkosten, doorstroommogelijkheden en democratische inspraak met kop en schouders boven de ons omringende landen, zoals Nederland en het V.K. De constante angstberichten en de dwingende en onlogische coronamaatregelen waaraan leerlingen zijn blootgesteld hebben echter voor enorme emotionele, psychische, sociale, fysieke en cognitieve schade gezorgd onder de kinderen van ons land; en hebben ervoor gezorgd dat ons schoolsysteem niet alleen op instorten staat, maar op verschillende plaatsen in Vlaanderen al is ingestort! Dit kunnen wij niet door laten gaan!


Daarom moeten de scholen van België weer open gaan en nooit meer dicht!#10 | EEN VERSTANDIGE, ONAFHANKELIJKE ECONOMIE: OPEN GRENZEN MET EUROPA, GOEDE BUREN MET DE REST VAN EUROPA

(IS ECHTER NIET HETZELFDE ALS TOTALE VRIJHANDEL)


Kort samengevat: Wij zijn helemaal voor open grenzen en gemak van zakendoen (en inderdaad: tegen bureaucratische hordes om een nieuw bedrijf op te zetten), maar óók tegen de totale liberalisering van de markt zoals die door de E.U. (en hun lokale supporters de Open-VLD en N-VA) is doorgevoerd op basis van foute neoliberale economische theorieën. In de afgelopen 50 jaar hebben we het desastreuze resultaat gezien van totale liberalisering en totale privatisering, zoals de (Griekse) staatsschuldencrisis, de IJslandse bankencrisis, de subprime hypotheekcrisis, de totale ineenstorting van de Spaanse en Portugese economieën na toetreding tot de E.U., het voortgaande financieel & economisch neokolonialisme op het Afrikaanse continent, en nog veel meer ...


Zelfs in een Belgische Republiek, die (althans vanuit economisch oogpunt) de taak heeft om onze toegang to de gemeenschappelijke markt te bewaken, kunnen en moeten er in sommige gevallen uitzonderingen op de vrijhandel worden gemaakt. Deze uitzonderingen vloeien voort uit de rechtstreekse toepassing van de beginselen van democratie, plaatselijk zelfbestuur en het inherente recht (en zelfs de plicht) van de individuele natie om voor haar inwoners te zorgen.


Door de globalistische economische politiek van de politieke elite van Europa is ons land ondertussen té afhankelijk van het buitenland geworden, daarom willen wij een antiliberalistische & antiglobalistische economische politiek om België weer economisch zelfstandig te maken! Dat willen wij o.a. doen door zowel in het MKB en ZZP'ers te investeren, door Belgische hoogtechnologische innovatie te stimuleren (zie ook "België in de ruimte") en door ervoor te zorgen dat strategische Belgische nutsbedrijven weer daadwerkelijk in gezamenlijke Belgische handen komen!


In dat licht is het zinvol om een klein aantal industrieën aan te wijzen als "essentieel" voor lokale economieën. Dat zou betekenen dat deze lokale nutsbedrijven worden vrijgesteld van het Europese verbod op staatssteun en staatseigendom, zodat zij kunnen concurreren met pan-Europese nutsbedrijven. Om precies te zijn: Hierdoor zouden bedrijven van over de (binnen)grens nog steeds de lokale markt kunnen betreden, maar zouden zij gedwongen worden om te concurreren met lokaal gegroeide nutsbedrijven die in lokale handen zijn. Op die manier wordt de levering van essentiële infrastructurele diensten gewaarborgd.


Ook verdienen ZZP'ers en het MKB het om hulp te krijgen van de overheid om hun bedrijfjes overeind te krijgen en te houden, zéker na de financiële en economische implosie die door de lockdown is veroorzaakt! Hoe meer mensen voor eigen rekening (weer) aan het werk gaan, hoe beter dat is voor de hele samenleving! Dit is logisch! Desondanks worden ZZP'ers grotendeels genegeerd door het economisch beleid van de overheid. Zo gaan de bailouts en reddingspaketten nog altijd grotendeels naar multinationals. En zo bestaat er ook nog altijd nauwelijks sociale zekerheid voor zelfstandig ondernemers. Het wordt hoog tijd dat de toegevoegde waarde van kleine ondernemers wordt erkend en beloond en dat het ondernemerschap wordt aangespoord, zodat wij een land krijgen waar het zowel doodnormaal als doodeenvoudig wordt om voor jezelf aan het werk te gaan. Want daar profiteert uiteindelijk de hele gemeenschap van!


Op deze manier willen we de gulden middenweg vinden tussen privé-ondernemingen aan de ene kant en de behoeften van de lokale gemeenschap aan de andere kant, in plaats van alleen maar een extreme economische theorie aan te nemen, zoals communistische staatsmonopolies aan het ene uiterste, of IMF-stijl totale liberalisering van de markt aan de andere kant, die beide hebben bewezen even verwoestend te zijn voor de economie.


Uiteindelijk is het belangrijkste wat wij kunnen doen om de Belgische economie weer op poten te krijgen na het rampjaar 2020/21, is om de economie weer te openen, om op te houden met de economische zelfmoord waar onze overheid ons in gegooid heeft, maar om bedrijven weer open te laten gaan en Belgen weer aan het werk te laten gaan! Ook dat is vrijheid, de vrijheid om te werken en geld te verdienen!#11 | EEN BETER, ANDER, NIEUW EUROPA!


Belgen zijn Europeanen. Dat zijn wij niet vergeten!

Echter, de E.U. werkt niet en is ook ondemocratisch, bureaucratisch, corrupt en peperduur. Daarom willen wij de Belgische kiezers de kans geven om zélf te kiezen of wij eigenlijk bij de E.U. willen horen of niet. Is het antwoord ja: Dan gaan wij van Europa een échte democratie proberen te maken. Maar is het nee, dan vertrekken onmiddellijk, geen gezeur! Dit gaat erom dat wij een democratische keuze kunnen maken over een onderwerp dat ons allen aangaat, maar waarover wij nooit hebben mogen stemmen.


Daarom maken wij ons ook sterk voor Europese samenwerking & solidariteit? Zeker weten! Maar tegelijkertijd verwerpen wij ook de Europese Unie, zoals die nu bestaat. Wij houden van Europa, maar wij hebben geen behoefte aan een Europese Unie die gewoon niet werkt. In de politiek is het immers belangrijk om eerlijk te zijn; en de waarheid is dat de E.U. gewoon niet functioneert; en verder ook zwaar ondemocratisch, bureaucratisch, corrupt en duur is. Hoewel het economische aspect van de E.U. wel enige successen heeft gekend, werkt het politieke aspect van de E.U. gewoon niet, omdat de E.U. ondemocratisch, bureaucratisch, corrupt, duur, besluiteloos, verdeeld en ineffectief is. Daarom willen wij België de kans geven om zélf te kiezen of wij eigenlijk wel bij de E.U. willen horen of niet.


Een voorbeeld hiervan uit de dagelijkse praktijk: De president van de Europese Commissie (Ursula von der Leyen) is door geen enkele kiezer gekozen; en hetzelfde geldt voor de president van de Europese ministerraad (Charles Michel). In plaats van democratisch gekozen te worden door de Europese kiezers, zijn deze functies uitgedeeld aan politieke insiders die in hun eigen land niet meer aan de bak kunnen komen, omdat ze daar zwaar hebben gefaald. In plaats van de laan uit te worden gestuurd, krijgen deze beroepsbureacuraten een veilig baantje krijgen waarin het onmogelijk is om ontslagen te worden, met als zoethoudertje een flinke (en onbelaste, want mensen met een EU-mandaat hoeven geen inkomstenbelasting, of zelfs BTW, te betalen) "vergoeding". En daar houdt de corruptie en nepotisme van de E.U. niet mee op ...


Daarom vinden wij dat wij zélf moeten kunnen kiezen of wij met de E.U. verder willen gaan of niet. In de praktijk betekent dit dat de staat eindelijk eens het referendum uit moet schrijven waar wij in Europa al sinds de ondertekening van het Verdrag van Maastricht (in 1992) op zitten te wachten: Een nationale volksraadpleging over onze deelname aan de Europese Unie en de euro.


Is het antwoord JA, wij willen verdergaan met de E.U.?

Dan gaan wij ook alles doen wat nodig is om van Europa een échte, sterke, verenigde democratie te maken, zonder excuses of uitvluchten!


Maar is het antwoord NEE, wij willen ermee stoppen? Dan vertrekken we ook onmiddellijk, geen gezeur! En geen Brexittoestanden!


Kort samengevat: Wij zijn absoluut vóór Europa maar absoluut tégen de huidige vorm van de E.U.! Wij zien het nut van Europese samenwerking, aangezien wij geloven dat Europeanen ook voor Europa moeten vechten. Wij kunnen immers niet langer op de V.S. (laat staan China en Rusland) vertrouwen. Daarom is het de hoogste tijd om ons eigen democratische huis op orde te krijgen en te kiezen wat wij nu eigenlijk écht willen van Europa: Een verenigde Europese federatie die sterk genoeg is om met de rest van de wereld te kunnen concurreren? Of een Europees economisch bondgenootschap van onafhankelijke, maar onderling samenwerkende staten? Welke wordt het? Beide opties zijn beter dan de disfunctionele "Unie" die wij nu hebben. Maar wij moeten wél kiezen. Niet morgen of volgend jaar. Maar NU! Dat is immers een belangrijke vraag! Waar echter geen enkele twijfel over bestaat, is dat de Europese Unie zoals die nú bestaat volstrekt niet werkt. Dat hebben de opeenvolgende Europese crises van de afgelopen 10 jaar (de Griekse staatsschuldencrisis, de financiële crisis, de bootvluchtelingen, de Syrische vluchtelingen, de Maidan en de strijd in Oekraïne, het compleet gebrek aan solidariteit tijdens de coronacrisis ...) duidelijk aangetoond.


Daarom moeten wij een keuze maken: Wat willen wij eigenlijk voor de toekomst van België én Europa? Willen wij een verenigd Europees machtsblok dat sterk genoeg is om met de rest van de wereld te kunnen concurreren? Of een Europese alliantie van onafhankelijke en onderling samenwerkende staten? Oftewel: Een verenigde Europese Federatie of een nieuwe Europese Economische Gemeenschap? Dat is de enige logische keuze. Welke wordt het? Iedere Vlaming (en iedere Europeaan ook) heeft hier zijn of haar eigen persoonlijke voorkeur over. Beide keuzes hebben immers duidelijke voor- en nadelen. Maar beide opties zijn nog altijd stúkken beter dan de disfunctionele, impotente en ondemocratische "Unie" die wij nu hebben, waarin niets werkt en alles in duigen lijkt te vallen.


Wat het allerbelangrijkste is, is het voldongen feit dat wij deze keuze nú moeten maken. Niet morgen of volgend jaar. Maar NU!


Dus daarom gaan wij een nationale volksraadpleging uitschrijven over de toekomst van België binnen Europa en ons lidmaatschap van de E.U. en/of de Euro, maar dan moeten wij wel eerst gekozen worden!#13 | PERSOONLIJKE VRIJHEID: BAAS OVER EIGEN LIJF!

De keuze die we hebben is eenvoudig: Of je gelooft in vrijheid, of je gelooft er niet in. Uit dat eerste principe volgt al het andere. Het is het verschil tussen leven in een communistisch/fascistisch rijk, zoals de Sovjetunie, Nazi-Duitsland of Rood China, en leven in een democratie. Het gaat erom of je gelooft dat de Staat het inherente recht heeft je te vertellen wat je met je leven moet doen.


Nu, het afgelopen jaar hebben we allemaal kunnen ontdekken dat verschillende regeringen (waaronder de nationale regeringen van Europa, maar ook de Europese Commissie, en natuurlijk ook de cynisch genaamde WHO) allemaal schijnen te geloven dat zij het fundamentele recht hebben om jou te vertellen wat er met je lichaam gaat gebeuren. Wij vinden echter dat niemand het recht heeft ons te vertellen wat we in ons lichaam mogen stoppen! Daarom houden wij vast aan het recht om te kiezen! In de praktijk betekent dit dat wij fel gekant zijn tegen verplichte inentingen, omdat dit een duidelijke schending is van zowel het recht van de burger om te kiezen, als van zijn lichamelijke integriteit. Inentingen moeten altijd een persoonlijke keuze zijn!#12 | MINDER BUREAUCRATIE, EEN KLEINE OVERHEID, MAAR GEEN TOTALE PRIVATISERING

De#14 | GEEN BIG PHARMA: VACCINS VAN BIJ ONS

Vaccins zijn gewoon te belangrijk om uit te besteden.

Het afgelopen jaar hebben we gezien wat er gebeurt als we voor de levering van onze medicijnen volledig vertrouwen op big pharma, in plaats van onze eigen medicijnen te ontwikkelen: Totale chaos, gebrek aan vertrouwen, onenigheid, paniek en corruptie!


Willen we de gewillige slaven blijven van de wereldwijde medische industrie? Of niet?

Met de +/- 500 miljard euro die de EU al heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van covalente vaccins en vervolgens het kopen van diezelfde vaccins van de bedrijven die we in de eerste plaats hebben betaald om ze te ontwikkelen, had de EU gemakkelijk haar eigen hight-tech, state-of-the-art, cutting-edge, top-knotch laboratorium voor de ontwikkeling van vaccins kunnen opzetten, in plaats van deze vitale taak gewoon uit te besteden aan een aantal zeer louche multinationals, die deze overheidscontracten (grotendeels) aan hen gegund hebben gekregen omdat hun bestuursleden verwant zijn aan iemand in de regering (herinner je je de schandalen met covalente contracten in het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld? Voorbeelden van dit soort corruptie en nepotisme zijn te veel om op te noemen, maar er zijn opmerkelijke handelaren met voorkennis bekend in de Belgische, Britse en Europese regeringen.


De waarheid is dat de grote farmaceutische bedrijven niet veel meer zijn dan parasieten en oorlogsprofiteurs, die vrijgesteld zijn van aansprakelijkheid voor hun fouten, maar wel miljarden van Europa hebben ontvangen voor hun onderzoek en productie!


Wij geloven dat we de big pharma kunnen afschaffen! In plaats daarvan willen we de ontwikkeling en productie van vaccins een verantwoordelijkheid maken van de (federale) Europese overheid. Op dezelfde manier als de Amerikaanse regering heeft gewerkt aan de ontwikkeling van het poliovaccin van Salk, zo kan de Europese regering ook verantwoordelijkheid nemen voor de nationale gezondheid van de Europese bevolking, in plaats van dit uit te besteden aan het grootkapitaal.#15 | VRIJHEID VAN MENINGSUITING, GEEN CENSUUR, MAAR RECHT OM TE PROTESTEREN

Het afgelopen jaar hebben we gezien hoe de vrijheid van meningsuiting en het recht om te protesteren door verschillende Europese regeringen zijn aangevallen, allemaal in de naam van "het veilig houden van de samenleving". Repressieve regeringen gebruiken echter vaak het excuus van "veiligheid", "beveiliging" en "stabiliteit" om fundamentele democratische en mensenrechten in te perken. Wij geloven dat de vrijheid van meningsuiting en het recht om vrij te protesteren essentiële onderdelen zijn van elke werkelijk democratische samenleving, en dat is wat Europa geacht wordt te zijn.


De E.U. kan niet beweren dat zij om mensenrechten geeft en openlijk andere landen veroordelen voor de manier waarop zij mensenrechten en burgerrechten onderdrukken, terwijl zij zich tegelijkertijd niet bekommert om de vrijheid van meningsuiting, het recht om te protesteren en de dreiging van toenemende censuur in eigen land. Dat is hypocrisie!


Als we echt om vrijheid en democratie geven, moeten we beginnen met ons te bekommeren om deze fundamentele rechten in eigen land!


Omdat we niet geloven dat bedrijven het recht zouden moeten hebben om het publieke discours te censureren, zijn we ook tegen de monopolies die de Amerikaanse sociale media/IT-giganten hebben gevestigd als het wereldwijde discussieplatform, en stellen we voor dat deze grote bedrijven ofwel worden opgesplitst (onder anti-monopolieregels) of worden "geïnternationaliseerd" als een soort openbaar nutsbedrijf, vergelijkbaar met het World Wide Web Consortium. Wat we ook beslissen, de huidige stand van zaken mag niet blijven voortduren!#16 | TERUG NAAR NORMAAL

Na meer dan een jaar van lockdowns, verplicht dragen van maskers en andere beperkende maatregelen kunnen we gerust concluderen dat het netto-effect van deze maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken op zijn best minimaal is. Tegelijkertijd hebben zowel in Europa als wereldwijd de draconische en onwetenschappelijke maatregelen ter voorkoming van corona al meer schade en menselijk leed veroorzaakt dan het verdoemde virus zelf! Wij vinden het voorkomen van menselijk lijden belangrijk en daarom vinden wij het afschuwelijk dat vorig jaar ongeveer 18 miljoen mensen met de hongerdood werden bedreigd, waarvan 9 miljoen als direct gevolg van sluitingen en andere maatregelen! Dit jaar is dat cijfer echter opgelopen tot 360 miljoen mensen! Volgens het hoofd van het Wereldvoedselprogramma: "In 2021 kunnen we hongersnoden van bijbelse proporties verwachten!"


Daarnaast worden naar schatting 500 miljoen mensen onder de armoedegrens geduwd in de grootste economische depressie sinds de Grote Depressie. En dit is niet alleen in de derde wereld, ook in Europa zien we gesloten winkels, een nieuw leger werklozen, nieuwe armoede, mensen die hun huis verliezen, maar ook ondraaglijke stress, depressies, een golf van zelfmoorden (volgens een recente Vlaamse studie: 1 op 4 inwoners van Vlaanderen had het afgelopen jaar "zelfmoordgedachten"!), uitzichtloosheid, huiselijk geweld, politiek geweld, nieuwe oorlogen in het verschiet, terwijl ons onderwijssysteem is ingestort en onze gezondheidssectoren totaal onvoorbereid waren (dankzij decennia van neoliberale bezuinigingen). Dit alles noemen we "het nieuwe normaal".


Wij verwerpen deze nieuwe realiteit, maar willen Europa opnieuw opstarten: door Europa te heropenen, door het coronavirus op een logische en verantwoorde en humane manier aan te pakken, in plaats van een heleboel paniekerige maatregelen te nemen die niets anders doen dan Europa in een economische zelfmoord storten.#17 | NEE TEGEN DE TOTALE DIGITALISERING VAN DE SAMENLEVING

Een republiek kan niet bestaan op het internet alleen. Ik hoop dat u zich dat realiseert. Als dat zo is, bent u een van de weinigen.


De E.U. heeft altijd voor het dilemma gestaan hoe een politieke unie met 23 officiële talen te organiseren. De manier waarop de Europese Commissie dit probleem heeft aangepakt, is simpelweg door alles in de cloud te zetten. Of met andere woorden: De machthebbers van de EU hebben besloten dat we de noodzaak van een gemeenschappelijk Europees communicatiemiddel kunnen vermijden door alles online te zetten, zodat mensen niet meer echt met elkaar hoeven te praten.


Inderdaad, de Europese beweging lijkt volledig te zijn ingetrapt in het domme idee dat je het huidige democratische tekort van Europa kunt oplossen door elke burger sneller internet te geven, niet beseffend dat het gooien van meer technologie het probleem niet zal oplossen, omdat het een kwestie is van de fundamentele manier waarop de E.U. is georganiseerd: Ondemocratisch.


Toch lijkt de moderne Europese elite te geloven dat "internet = democratie", waarbij toegang tot informatie wordt verward met het hebben van een stem in zaken van gemeenschappelijk belang. Met andere woorden: Mensen denken dat een toetsenbord krijger genoeg is om de wereld te veranderen...


Maar tegelijkertijd storten onze scholen in, omdat we ons te veel richten op "21st century skills" en te weinig op echte vaardigheden, zoals lezen, schrijven, denken en debatteren. De totale digitalisering van ons schoolsysteem is geen aantrekkelijk alternatief voor het echte, fysieke "ouderwetse" onderwijs. Onthoud dit: Generaties programmeurs hebben op school niet geleerd hoe ze programma's moeten schrijven, maar ze hebben wel leren lezen, schrijven en rekenen ... Een jaar lang online werken, leren en lesgeven heeft ons geleerd dat het internet niet het antwoord is op al onze problemen, maar dat wij mensen blijven die ook buiten onze computers moeten leven.


Daarnaast is er ook de steeds groter wordende crisis van internet- en telefoonverslaving onder kinderen en (meestal jonge) volwassenen, die leidt tot ongezondere levensstijlen en volwassenen die niet in staat zijn de uitdagingen van het echte leven aan te gaan. In het belang van de toekomstige generaties moeten we hier vandaag iets aan doen!


Daarnaast is de E.N.P. ook vierkant tegen het gebruik van stemcomputers bij verkiezingen.


Kortom: Wij willen ons eerst richten op de fundamenten: Echte democratie, echte scholen (die nooit sluiten!), persoonlijke vrijheid, echte verkiezingen, veel sport, enzovoort. Wij geloven in echte, fysieke oplossingen voor onze problemen.#18 | BELGIË IN DE RUIMTE

Zijn wij bereid om de VS en China de maan en Mars te laten veroveren? Want dat is waar zij zich nu op voorbereiden! Zowel Amerika's NASA als China's CSA/CNSA zijn al bezig met de uitvoering van hun plannen om de Rode Planeet te bereiken. Of we het nu leuk vinden of niet, er is een nieuwe ruimtewedloop aan de gang, en Europa speelt niet eens mee. Want Europa lanceert liever aardobservatiesatellieten, maakt zich druk over regelgeving voor de ruimtevaart en "strategische autonomie", maar vertrouwt voor de eigenlijke verkenning van de ruimte volledig op het meeliften aan boord van Amerikaanse en Russische ruimtevaartuigen (zoals NASA's Orion & Gateway en de Russische Energia-raketten).


Wat dom is, want soms moet je naar de toekomst kijken:


1) Door niet te concurreren, geven we de controle over de ruimte over aan de Amerikanen en de Chinezen, die er allebei een zaak van nationale trots van hebben gemaakt om zowel de maan als Mars te bereiken en te koloniseren (de PRC heeft al aangekondigd dat zij van plan zijn een "internationale" maanbasis te bouwen). Dit betekent dat Europa geen aandeel zal hebben in de kolonisatie van Mars (iets wat zal gebeuren, met of zonder ons!), geen invloed en geen voet op de grond! Zijn wij bereid een planeet Mars te aanvaarden die half Amerikaans en half Chinees is? Als Europeanen moeten wij er onze nationale, gemeenschappelijke prioriteit van maken deze lichamen te bereiken en onze aanspraken te doen gelden. Als E.N.P. is het onze wens (en ons plan) dat de Europese vlag in de rode aarde van Mars wordt geplant, want als we dat niet doen, geven we die planeet gewoon over aan onze directe concurrenten, waarvan er ten minste één (de VRC) een openlijk fascistische dictatuur is die aan etnische zuivering doet. Willen we echt de controle over de ruimte aan deze mensen overdragen? Neen! Dus moeten wij de handen uit de mouwen steken en dit doen!


2) De hulpbronnen die aanwezig zijn op de andere lichamen van ons zonnestelsel (zoals de verschillende asteroïden) zijn naar schatting praktisch oneindig, we hebben het hier over natuurlijke hulpbronnen ter waarde van triljoenen euro's! Door nu een efficiënte en effectieve ruimtevaartindustrie te ontwikkelen, doen we een langetermijninvestering die ons alle natuurlijke hulpbronnen zou moeten kunnen leveren die Europa ooit nodig zou hebben. Als wij de ontwikkeling van de Europese economie op lange termijn willen zien, moeten wij van de verkenning van de ruimte een prioriteit maken.


Kortom: Waarom zouden alleen de Amerikanen, de Russen en de Chinezen toegang krijgen tot de ruimte? Wij willen dat Europa wereldwijd koploper wordt op het gebied van ruimte-innovatie. Dit betekent ook dat we eerst de organisatie van de ESA moeten regelen: Ofwel wordt het een echt Europees Ruimte-Agentschap (dat ressorteert onder de Europese Federale Regering) met één enkele directeur (in plaats van de huidige veelheid), ofwel moeten we een ander Europees Federaal Ruimte-Agentschap oprichten, dat de belangrijkste facilitator wordt van Europa's gemeenschappelijke ruimteprogramma. Dit is voor ons een prioriteit, niet alleen omdat wij willen dat Europa een leidende positie inneemt in deze groeisector (nu we nog de mogelijkheid hebben), maar ook omdat wij vinden dat de Europeanen naar meer moeten kunnen streven dan alleen het dagelijkse leven ... Een zuiver Europese missie naar Mars en de maan zou een grote prestatie voor Europa zijn en een voorbeeld van wat wij als Europeanen kunnen doen als we samenwerken.


Na de voorbije decennia van middelmatigheid heeft Europa iets nodig om trots op te zijn. Mars kan dat zijn!#19 | DE NIEUWE BELGISCHE IDENTITEIT

Door onze verschrikkelijke PR is Europa de propaganda-oorlog aan het verliezen ...


Een van de grootste problemen die de E.U. teisteren is het feit dat Europa absoluut Vreselijke PR heeft.

De Europese Unie is erin geslaagd een aantal verbazingwekkende dingen te doen (tussen het puin van haar meer domme beslissingen) en zou zoveel meer kunnen bereiken als we zouden hervormen tot een volledig functionele federale unie. Wij geloven namelijk dat de Europese eenheid nog steeds een nuttig en noodzakelijk tegengif is tegen de dreiging van een intra-Europese oorlog, laat staan tegen de dreiging van de andere grootmachten in de wereld, die Europa slechts lijken te beschouwen als een prijs om voor te vechten, maar nooit als een gelijkwaardige partner. Met andere woorden: Er is veel te zeggen voor het vooruitzicht van een Verenigd Europa.


Niettemin is de Europese Unie er herhaaldelijk en hardnekkig niet in geslaagd zichzelf aan het Europese publiek te verkopen. De P.R.-machine van de E.U. is er steeds niet in geslaagd haar boodschap van eenheid, hoop, vrede, streven naar een betere toekomst en samenwerking te verkopen aan die mensen die werkelijk moeten geloven in het ideaal van een verenigd Europa, willen we het ooit waar kunnen maken. En ik heb het hier niet over de eurocraten. Die geloven ook niet in een verenigd Europa, die geloven alleen in hun onbelaste bankrekening. Nee, ik heb het over de man en vrouw in het veld, wier inkomstenbelasting het hele Europese project betaalt, maar wier stem geen verschil lijkt te maken in Brussel.


Wat kunnen we hieraan doen? In de eerste plaats: We moeten ophouden bang te zijn populistisch te zijn, maar dan op Europese schaal. In een notendop: We moeten Euro-nationalistisch worden. D.w.z.: geloven dat Europa een eigen natie kan zijn (nee: IS!). Als we willen dat er ooit een Europese federatie komt, moeten we inzien dat onze afzonderlijke Europese culturen allemaal deel uitmaken van een veel grotere en oneindig rijke Europese meta-cultuur: Een pan-Europese cultuur die sterk contrasteert met de gang van zaken op de rest van de planeet. En ik geloof dat dit waar is: Na eeuwen van geschiedenis hebben Nederlanders, Fransen en (laten we zeggen) Italianen meer met elkaar gemeen dan wij met Amerikanen, Chinezen of Indiërs ...


Het zit zo: Het hele probleem met de E.U. (de reden WAAROM het vandaag mislukt) is deze ivoren toren benadering van alles: We kunnen er over nadenken, maar we kunnen geen contact leggen met de mensen wier steun we echt, echt nodig hebben!


Daarom moeten we onszelf gaan zien als niet alleen Nederlanders, Fransen, Belgen, Polen, Tsjechen, enzovoort... maar daarnaast en complementair daaraan: Verenigde Europeanen. We moeten het ideaal van een verenigd Europa uit de wolken en op de grond brengen, in de straten en met de voeten in de modder, door te zeggen: de pot op met de Europese elite! Europa is van ons!


Populisme voor Europa. Propaganda voor Europa. Dat is wat we nu nodig hebben!#20 | "WERELDMACHT BELGIË"

Als het gaat om democratie, vrijheid, handel & industrie, cultuur, mensenrechten, persvrijheid, innovatie & wetenschap, defensie & ruimte-exploratie; en al het andere dat belangrijk is, moeten we ernaar streven de wereldleider te zijn!


Wij geloven dat Europa een kracht ten goede kan zijn in de wereld, dat een verenigd Europa een helder licht kan laten schijnen in de duisternis van de wereld. Wij geloven dat Europa een positieve tegenkracht kan (en moet!) vormen voor de waanzin, de roekeloosheid en de agressieve ambities van de VS, de VRC en Rusland. Kortom: wij geloven in het potentieel van Europa als mondiale wereldmacht.


Om daar te komen, kunnen we echter niet langer blindelings meedoen aan andermans (d.w.z. Amerika's) oorlogjes, moeten we ook onze eigen economische koers in de wereld volgen (wat inhoudt dat we niet langer al onze industrie naar China outsourcen), kunnen we niet langer toegeven aan de verleiding om geld te besparen door onze nationale defensie te verwaarlozen (maar moeten we ons verenigen, organiseren, innoveren en uitbreiden!), moeten we ons ook over onze weerzin heen zetten om onszelf te promoten door openlijk de Europese Droom te propaganderen. Of we het nu leuk vinden of niet, we zijn momenteel verwikkeld in een culturele propagandaoorlog die achter de schermen wordt uitgevochten met de V.S., China en Rusland (en nog enkele anderen). Als wij willen overleven en vrij willen zijn, en niet slechts een culturele en economische kolonie van de Amerikanen en de Chinezen willen zijn, moeten wij vechten voor onze vrijheid en onze manier van leven! Maar tegelijkertijd kunnen wij ons niet hermetisch afsluiten van de rest van de wereld. Wij zijn van mening dat Europa het culturele, technologische en democratische centrum van de wereld moet zijn!DAB

Democratisch Alternatief

voor België

Een praktisch plan om België van de ondergang te redden

Mogelijk gemaakt door

ESCHRAMA.com